2015 - 2015

  • De stichting Mount Meru wordt opgericht naar aanleiding van een bezoek van Margriet van der Weel-Roem aan het Mount Meru-ziekenhuis in Arusha, Tanzania.
  • Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de verloskundig echoscopisten Margriet van der Weel-Roem (voorzitter), Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester), Marianne Ris (secretaris).
  • Dr. Frida T. Mokiti, Regional Medical Officer van het Mount Meru-ziekenhuis, dient een aanvraag voor donatie van een goed werkend echoapparaat in.
  • De stichting start met het inzamelen van geld hiervoor, het opzetten van een website en de oriëntatie op een geschikt toestel.
  • Nancy Jongsma treedt toe tot het bestuur als P.R.-medewerkster.
2015