ANBI-status van de Stichting Mount Meru

De STICHTING MOUNT MERU is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 8551 92 835. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Mocht u de Stichting Mount Meru een warm hart toedragen, dan wilt u ons wellicht ook steunen met een donatie.
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL12 RABO 0304 0845 57 ten name van Stichting Mount Meru.

Het Bestuur

Voorzitter: Lucie Driessen
Secretaris: Saja Erens
Penningmeester: Annalied Poelstra-Sanders

Documenten
Contactgegevens

Stichting Mount Meru
Dorshout 9
5062 GK Veghel
Telefoon: +31 (0)6 30388322  (Anna Lied Poelstra-Sanders)
Website: www.stichtingmountmeru.nl
E-mail: stichtingmountmeru@gmail.com
IBAN: NL12 RABO 0304 0845 57