Lucie Driessen, voorzitter

Lucie werkte 40 jaar met veel plezier als verloskundige in een academisch ziekenhuis in Nederland. Hier droeg zij een steentje bij aan de prenatale, natale en postnatale zorg. De laatste 10 jaar werkte  ze als leidinggevende en regio-coördinator voor de perinatale audit. Sinds haar pensionering zet zij haar kennis en ervaring in voor onze Stichting - sinds kort als voorzitter.

Saja Erens, secretaris

Saja is verloskundig echoscopiste en heeft een grote passie voor de moeder- en kindzorg in Subsahara Afrika. In 2018 werkte zij anderhalve maand als verloskundige in een lokaal ziekenhuis in Noord-Tanzania. Na terugkomst werd ze bestuurslid van de Stichting. Zij is vooral bezig met het onderhouden en uitbreiden van de Tanzaniaanse contacten en is actief betrokken bij het opzetten van lokale projecten.

Anna Lied Poelstra-Sanders, penningmeester

Anna Lied heeft met heel veel plezier en voldoening als verloskundige en verloskundig echoscopiste in Nederland gewerkt. Samen met onder anderen Margriet van der Weel richtte zij in 2015 de Stichting Mount Meru op. Graag draagt zij met haar kennis, kunde en ervaring een steentje bij aan een betere moeder- en kindzorg in Tanzania.

Sjan de Weert, bestuursondersteuner

Sjan werkte 17 jaar als verloskundige en echoscopiste. Sinds 2007 leidde ze een echocentrum waarbij het beheer van de apparatuur een onderdeel van haar takenpakket was. Momenteel werkt ze als interim manager in de thuiszorg. Vanuit haar grondige kennis van echosystemen en brede kennis van de gezondheidszorg zet ze zich graag in voor de Stichting, met name waar het de aanschaf van apparatuur betreft.

Yona Kadege, bestuursondersteuner

Yona is projectcoördinator van Stichting Mount Meru en onderhoudt onze lokale contacten in Tanzania. Hij werkte als verpleegkundig en farmaceutisch assistant in een lokaal ziekenhuis in Tanzania. Tegenwoordig woont en werkt hij in België, maar hij is nog altijd zeer begaan met de moeder- en kindzorg in zijn land. Yona spreekt naast Engels en Swahili vloeiend Maasai. Zijn kennis van de regio, de lokale talen en cultuur en de Tanzaniaanse gezondheidszorg zijn onmisbaar voor het werk van onze Stichting.

Miriam Hoogendam, bestuursondersteuner

Miriam werkt als verloskundige en echoscopist. Tijdens haar opleiding was zij tweemaal voor een langere periode in Ghana om praktijkervaring op te doen. In 2015 reisde ze voor het TV-programma Ik word moeder naar Oeganda, om de verschillen in moeder- en kindzorg te onderzoeken. Miriam kent hierdoor de gezondheidszorg in Afrika uit de eerste hand. Zij zet die kennis en ervaring graag in voor een betere perinatale zorg in Tanzania.

Phons Stokkermans, webmaster

Phons realiseerde deze website, die hij ook beheert en onderhoudt. Na ruim 32 jaar in de informatietechnologie gewerkt te hebben geniet hij al een aantal jaren van zijn vervroegd pensioen. Hierdoor heeft hij tijd om zijn kennis als vrijwilliger in te zetten voor onze Stichting.

Margriet van der Weel-Roem, mede oprichter (1955 - 2022)

Margriet was verloskundige en verloskundig echoscopiste. Zij bezocht Tanzania verschillende keren. Die reizen staan aan de wieg van de Stichting Mount Meru, die Margriet samen met onder anderen Anna Lied in 2015 oprichtte. Uitgangspunt was dat het delen van verloskundige en echografische kennis: kost weinig, heeft langdurig effect en helpt de te hoge moeder- en kindersterfte te verminderen.