Word Vriend van de Stichting Mount Meru!

De Stichting Mount Meru bestaat geheel uit vrijwilligers. Uw gift komt dus 100% ten goede aan de projecten in Tanzania.

Heeft u sympathie opgevat voor onze Stichting en wilt u ons financieel steunen? Dit kan op verschillende manieren:

Eenmalige schenking

Dit kan het eenvoudigst door het overmaken van het door u beoogde bedrag op rekeningnummer NL12RABO0304084557 ten name van Stichting Mount Meru. Omdat de Stichting erkend is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) kunt u deze eenmalige schenking opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Periodieke schenking

U kunt ons natuurlijk ook periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, steunen. Wij adviseren in dat geval een automatische overboeking via internetbankieren te regelen, zodat u de schenking niet kunt vergeten.

Periodieke schenking per overeenkomst

Dit is een fiscaal erg aantrekkelijke manier van schenken omdat het op deze wijze geschonken bedrag volledig aftrekbaar is, dus zonder rekening te houden met de 1%-drempel. U kiest voor een vast bedrag dat u jaarlijks aan de Stichting Mount Meru schenkt en legt dit voor tenminste 5 jaar vast.

Tegenwoordig kan zo’n schenking tussen stichting en donateur eenvoudig worden vastgelegd met het formulier Overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst.
Voor het invullen van dit formulier van ons deel kunt u een mailtje sturen naar stichtingmountmeru@gmail.com

Mocht u een ander idee hebben t.a.v. de sponsoring dan staan wij daar altijd voor open.