Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Veghel, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Dorshout 9
5462 GL Veghel
Tel. 0630388322 ( Anna Lied Poelstra-Sanders)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Margriet van der Weel-Roem (voorzitter)
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Saja Erens (secretaris)
Lucie Driessen( lid)

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika. De Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Afrika.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor het opleiden van echoscopisten en de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Afrika.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2021 financiële steun ontvangen van diverse particulieren . De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Donaties:

De Stichting ontvangt jaarlijks van een aantal trouwe donateurs donaties.
De kosten voor de website heeft onze websitebeheerder gedoneerd.

Renteloze lening:

De Stichting heeft in 2017 van een donateur een renteloze lening van 5000 euro ontvangen. Jaarlijks wordt 1000 euro van de lening geschonken .

Activiteiten:

De emballageactie leverde in 2021 ook een mooi bedrag van ruim €2000 op.

Bankrekeningen:

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

Financiële rapportage baten 2021:

Inkomsten/Donaties

Donaties(vaste donateurs/ /spontane donaties etc.)

14.946,58

Emballageactie

2101,10

Rente

-

Totaal

17047,68

Financiële rapportage lasten 2021:

Kosten

                    €

Scholingskosten “Bijscholing van onze afgestudeerde echoscopist”

756,00

Bankkosten

119,37

Overige klein materiaal/drukwerken/PR

371,19

Totaal

 1264,56


Scholingskosten “Bijscholing
echoscopist”:

Door de corona pandemie en door de herziening van de echo-opeiding is de opleiding in 2021 gesloten geweest en kon er in 2021 geen kandidaat beginnen met de opleiding in het academische ziekenhuis het KCMC in Moshi.
De Stichting heeft Regina Namumba , een zeer ervaren echoscopiste met wie de Stichting vruchtbaar samenwerkte in het Mount Meru ziekenhuis in Arusha , bereid gevonden om een intensieve hands-on training aan onze afgestudeerde echoscopist Jackline Shirima te geven. Regina werkt nu in Tabora in het Mamola ziekenhuis 800 km verwijderd van Arusha.
De reis- verblijf en scholingskosten werden door de Stichting betaald.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank .

Uitgestelde kosten:
Opgemerkt kan worden dat door de corona het testen van de aan te schaffen echoapparaten vertraging opgelopen heeft en de aanschaf van de echoapparaten begin 2022 gaat plaatsvinden.

De apparaten zijn inmiddels besteld maar zullen begin 2022 betaald worden.;

Conclusie:

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2021 een  positieve balans heeft van € 15783,12 . Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2021 was € 8314,19. In 2021 zijn er een aantal donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door enkele sponsoracties en de overige donaties.
Het saldo op de betaal-en spaarrekeningen op 31-12-2021 was € 24.097,31