Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Tilburg, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Herwijnenstraat 31
5045 GP Tilburg
Tel. 0650537504 ( Margriet van der Weel-Roem)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Margriet van der Weel-Roem (voorzitter)
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Nancy Jongsma-Stallen (secretaris)

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in AfriDe Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Afrika.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Afrika.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2017 financiële steun ontvangen van verschillende personen, bedrijven en door verschillende activiteiten. De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Financiële rapportage baten 2017

Donaties

 6147,00

Hands-on trainingen

   245,00

Bierbrouwen

   352,50

Fietstocht

   131,00

Verjaardagen

 1617,50

Rente

       4,44

Totaal

  8497,44

Donaties:

De Stichting heeft een aantal donaties ontvangen nadat de donateurs persoonlijk benaderd waren.
Een aantal bekenden hebben hun ontvangen verjaargeld aan de Stichting gedoneerd.

Renteloze lening

De Stichting heeft in 2017 van een donateur een renteloze lening van 5000 euro ontvangen. Jaarlijks zal 1000 euro van de lening geschonken worden.

Activiteiten:

Er is geld binnengekomen door eigen gebrouwen bier te verkopen, een fietstocht te organiseren en hands-on trainingen te geven.

Bankrekeningen

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

Financiële reportage lasten 2017

Aanschaf echoapparaat

11.495,00

Bankkosten

      95,96

Kamer van Koophandel

        7,50

Totaal

11.598,46

Bijdragen Mount Meru ziekenhuis in Arusha/Tanzania:

In 2017 is een echoapparaat gedoneerd aan het Mount Meru ziekenhuis in Arusha.
De scholing en hands-on trainingen die daaraan gekoppeld waren werden door de bestuursleden Margriet van der Weel- Roem en Anna Lied Poelstra-Sanders verzorgd. Zowel de reis als het verblijf  werden door de bestuursleden zelf betaald.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2017 een negatieve balans heeft, dit in tegenstelling tot 2016. Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2017 was 4836,46 euro. In 2016 is de bewuste keuze gemaakt door het bestuur om zich in te zetten voor geldinzameling voor de aanschaf van het echoapparaat in 2017. In 2017 zijn er een paar grote donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door het geven van hands-on trainingen, de verkoop van eigen gebrouwen bier en verjaarsgelden.

Steun Ons

[doneren_met_mollie]