In Himo werken we naast opleiden ook aan het opzetten van mobiele service. Er is behoefte aan deze mobiele service in de buitengebieden rond Himo.

Dit project willen we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses opzetten.

In 2018 zijn we gestart met echografie op de mamabus in Moshi.

Een gelijkend concept willen we ook in samenwerking met het  Himo Health Centre starten. Stichting Driving Nurses zal zorgdragen voor een de mamabus , het  Himo Health Centre draagt zorg voor het personeel op de bus en de Stichting Mount Meru draagt zorg voor de echografie (n.l. opleiding en apparatuur) op de mamabus.