De Stichting is al enkele jaren betrokken bij het gezondheidscentrum in Himo, waar uitgebreide echografie wordt aangeboden aan zwangeren. In 2020 heeft verloskundige Jackline Shirma met steun van de Stichting de lokale echo-opleiding kunnen volgen. Vervolgens heeft zij onder de vleugels van Dr. Maeda, echoscopist en arts in het ziekenhuis, de nodige praktijkervaring opgedaan. In 2021 heeft Jackline een vervolgtraining gedaan in Tabora, bij onze opleider Regina Namumba, gesponsord door de Stichting. In 2023 is Dr. Maeda met pensioen gegaan en sindsdien is Jackline de enige echoscopist in het ziekenhuis. Ze draait volle echospreekuren en een tweede echoscopist is zeker wenselijk en noodzakelijk. We hopen dat verloskundige Esther Dorcus, in 2024 met de opleiding in Moshi kan starten. Tevens hopen we Jackline ook in 2024 te blijven doortrainen.

In 2023 heeft in samenwerking met de Stichting Driving Nurses uitgebreid veldonderzoek plaatsgevonden in de buitengebieden rond Himo. Er is hier nood aan mobiele verloskundige zorg met echografie. Echter door het vertrek van Dr. Maeda (pensioen) is het duidelijk geworden dat op dit moment eerst en vooral behoefte is aan scholing in de echoscopie en meer capaciteit in Himo zelf. De komende tijd wil SMM zich dan ook vooral daarop richten.