2016 - 2016

  • De stichting vindt een goed echoapparaat om te doneren aan het Mount Meru-ziekenhuis. De totale kosten voor dit echoapparaat met toebehoren zijn ongeveer 11.000 euro.
  • De stichting heeft al 5000 euro weten in te zamelen voor het echotoestel.
  • Marianne Ris treedt terug uit het bestuur. Nancy Jongsma neemt het secretariaat over.
  • Er wordt hard gewerkt aan het werven van fondsen en het uitbouwen van de stichting.
2016