De Stichting Mount Meru is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) fiscaal nummer 855192835.
Dat betekent dat donateurs (periodieke) giften kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Iedere donateur die toezegt vijf jaar of langer een zelfde bedrag per jaar aan onze Stichting Mount Meru te schenken mag dat bedrag ieder jaar volledig van de top van zijn/haar inkomen aftrekken onder de rubriek "periodieke giften"( zonder drempel)! Een onderlinge overeenkomst wordt dan opgemaakt. Op de site van de belastingdienst leest u hier meer over www.belastingdienst.nl
Als u hiervoor belangstelling heeft, neemt u dan contact op met :
Anna Lied Poelstra-Sanders, penningmeester Stichting Mount Meru
Dorshout 9,  5462 GL Veghel
tel.:06-30388322
email: stichtingmountmeru@gmail.com