Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Veghel, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Dorshout 9
5462 GL Veghel
Tel. 0630388322 ( Anna Lied Poelstra-Sanders)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Margriet van der Weel-Roem (voorzitter) tot augustus 2022
Lucie Driessen ( voorzitter) vanaf augustus 2022
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Saja Erens (secretaris)
Lucie Driessen( lid) tot augustus 2022

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika. De Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Tanzania.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor het opleiden van echoscopisten en de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Tanzania.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2022 financiële steun ontvangen van diverse particulieren . De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Donaties:

De Stichting ontvangt jaarlijks van een aantal trouwe donateurs donaties.
De kosten voor de website heeft onze websitebeheerder gedoneerd.

Fonds Margriet:
De vele donaties die gedaan zijn in nagedachtenis van Margriet voor de Stichting Mount Meru hebben we onder de naam Fonds Margriet weggezet. Dit om te zijner tijd het bedrag voor een passende bestemming te gebruiken.

Renteloze lening:

De Stichting heeft in 2017 van een donateur een renteloze lening van 5000 euro ontvangen. Jaarlijks wordt 1000 euro van de lening geschonken .

Activiteiten:

De emballageactie leverde in 2022 ook een mooi bedrag van  €2001,60 op.

Bankrekeningen:

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

Financiële rapportage baten 2022:

Inkomsten/Donaties
Donaties(vaste donateurs/ /spontane donaties etc.) 15477,24
Donaties voor Fonds Margriet 3429,02
Emballage 2001,60
Rente -
Totaal 20907,86 

Financiële rapportage lasten 2022:

Kosten                     €
Scholingskosten “Bijscholing van onze afgestudeerde echoscopist” 1659,90
Bankkosten 146,37
Overige klein materiaal/drukwerken/PR 48,60
Echoapparatuur en toebehoren 12701,09
Totaal  14507,36

Scholingskosten “Bijscholing echoscopist”:

Door de corona pandemie en door de herziening van de echo-opleiding is de opleiding in 2022 gesloten geweest en kon er in 2022 geen kandidaat beginnen met de opleiding in het academische ziekenhuis het KCMC in Moshi.
De Stichting heeft Regina Namumba , een zeer ervaren echoscopiste met wie de Stichting vruchtbaar samenwerkte in het Mount Meru ziekenhuis in Arusha , bereid gevonden om een intensieve hands-on training aan 3 door ons geselecteerde echoscopisten  te geven. Regina werkt nu in Tabora in het Mamola ziekenhuis 800 km verwijderd van Arusha.
De reis- verblijf en scholingskosten werden door de Stichting betaald.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank .

Kosten echoapparatuur en toebehoren:.

In 2022 werden er 2 echoapparaten met bijbehorende tablets, powerbanks, en rugtassen aangeschaft.

Eind 2022 zijn er nog 2 echoapparaten besteld die begin 2023 betaald zullen worden.

 

Conclusie:

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2022 een positieve balans heeft van € 6400,50 . Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2022 was € 24097,31. In 2022 zijn er een aantal donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door enkele sponsoracties en de overige donaties.
Het saldo op de betaal-en spaarrekeningen (€00,01)op 31-12-2022 was € 30.449,02.