Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Veghel, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Dorshout 9
5462 GL Veghel
Tel. 0630388322 (Anna Lied Poelstra-Sanders)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Lucie Driessen (voorzitter)
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Saja Erens (secretaris)

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder en kind zorg in Afrika. De Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Tanzania.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor het opleiden van echoscopisten en de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Tanzania.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Fonds Margriet:

De vele donaties die in 2022 gedaan zijn in nagedachtenis van Margriet voor de Stichting Mount Meru hebben we onder de naam Fonds Margriet weggezet. Dit om te zijner tijd het bedrag van
€ 3429,02 voor een passende bestemming te gebruiken.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2023 financiële steun ontvangen van diverse particulieren. De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Donaties:

De Stichting ontvangt jaarlijks van een aantal trouwe donateurs donaties.
De kosten voor de website heeft onze websitebeheerder gedoneerd.

Activiteiten:

De emballageactie leverde in 2023 ook een mooi bedrag van €2737,30 op.

Bankrekeningen:

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

 

Financiële rapportage baten 2023:

Inkomsten/Donaties                     €
Donaties (vaste donateurs/ /spontane donaties etc.) 6770,05
Vergoeding veldonderzoek Himo van Stichting Driving Nurses 1055,17
Rente 78,25
Emballage 2737,30
Totaal 10640,77

Financiële rapportage lasten 2023:

Kosten                     €
Scholingskosten “Bijscholing van onze afgestudeerde echoscopist” en veldonderzoek Himo 3680,75
Bankkosten 176,13
Overige klein materiaal/drukwerken/PR 27,97
Echoapparatuur en toebehoren 12586,64
Totaal 16471,49

Scholingskosten “Bijscholing echoscopist”:

Door de corona pandemie en door de herziening van de echo-opleiding is de opleiding in 2023 weer langzaam op gang gekomen. Er kon in 2023 nog geen kandidaat beginnen met de opleiding in het academische ziekenhuis het KCMC in Moshi.
De Stichting heeft Regina Namumba , een zeer ervaren echoscopiste met wie de Stichting vruchtbaar samenwerkte in het Mount Meru ziekenhuis in Arusha , bereid gevonden om een intensieve hands-on training aan 2 door ons geselecteerde echoscopisten  te geven. Ook is Regina in Oktober 2023 voor 5 dagen op Zanzibar geweest om daar Johanna Omar en andere junior echoscopisten hands-on training te geven. Regina werkt nu in Tabora in het Mamola ziekenhuis 800 km verwijderd van Arusha.
De reis- verblijf en scholingskosten werden door de Stichting betaald.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank.

Kosten echoapparatuur en toebehoren:.

In 2023 werden er 2 echoapparaten met bijbehorende tablets, power Banks, en rugtassen aangeschaft.

Conclusie:

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2023 een negatieve balans heeft van €5830,72 . Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2023 was € 30.449,01. In 2023 zijn er een aantal donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door enkele sponsoracties en de overige donaties.
Het saldo op de betaal-en spaarrekeningen (€20.000,01) op 31-12-2023 was € 24.618,29.