Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Tilburg, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Herwijnenstraat 31
5045 GP Tilburg
Tel. 0650537504 ( Margriet van der Weel-Roem)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Margriet van der Weel-Roem (voorzitter)
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Saja Erens (secretaris)

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Africa. De Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Afrika.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor het opleiden van echoscopisten en de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Afrika.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2018 financiële steun ontvangen van verschillende personen, bedrijven en door verschillende activiteiten. De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Financiële rapportage baten 2018

Inkomsten/Donaties

SHL-star

2500,00

Bierbrouwen+ losse giften

542,90

Tilburgs Studentencabaret

3300,00

Tiny en Annie Fonds

500,00

Rente

     0,88

Totaal

6843,78

Donaties:

De Stichting heeft een aantal donaties ontvangen nadat de donateurs persoonlijk benaderd waren.

Een aantal bekenden hebben hun ontvangen verjaargeld aan de Stichting gedoneerd.

De kosten voor de website heeft  onze websitebeheerder gedoneerd.

Renteloze lening

De Stichting heeft in 2017 van een donateur een renteloze lening van 5000 euro ontvangen. Jaarlijks wordt 1000 euro van de lening geschonken .

Activiteiten:

Er is geld binnengekomen door eigen gebrouwen bier te verkopen

Bankrekeningen

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

Financiële reportage lasten 2018

Kosten

Aanschaf echoapparaat

                                          6171,00

Bankkosten

                                      128,25

Tablet en batterij

                                    612,94

Doptone

                                   47,98

Drukwerken en promotiemateriaal

                                        156,90

Totaal

                               7117,07

Bijdragen Mount Meru ziekenhuis in Moshi/Tanzania:

In 2018 is een echoapparaat aangeschaft voor de mobiel service- Mamabus- in  Moshi .
De scholing en hands-on trainingen die daaraan gekoppeld waren werden door de bestuursleden Margriet van der Weel- Roem en Anna Lied Poelstra-Sanders verzorgd. Zowel de reis als het verblijf  werden door de bestuursleden zelf betaald.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2018 een licht negatieve balans heeft van 274,29 euro. Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2018 was  5735,44 euro. In 2018 zijn er een paar grote donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door de verkoop van eigen gebrouwen bier en verjaarsgelden en overige donaties.
Het saldo op de betaal-en spaarrekeningen op 31-12-2018 was 5461,15 euro.

Steun Ons

[doneren_met_mollie]