2015

12-05-2015

De Stichting Mount Meru wordt opgericht.

Naar aanleiding van een bezoek van Margriet van der Weel-Roem aan het Mount Meru ziekenhuis in Arusha, Tanzania is de Stichting Mount Meru opgericht .

Het doel van de Stichting is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind in het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha, Tanzania. Zij wil vooral een bijdrage leveren door vakkennis en ervaring op het gebied van de echoscopie te delen met collega's in het ziekenhuis en de lokale verloskundigen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter Margriet van der Weel –Roem, verloskundig echoscopiste ,de penningmeester Anna Lied Poelstra-Sanders, verloskundig echoscopiste en de secretaris Marianne Ris ,verloskundig echoscopist.

15-05-2015

Dr. Frida T. Mokiti, regional medical officer van het Mount Meru ziekenhuis dient een aanvraag voor donatie van een goed werkend echoaparaat in.

Start oriëntatie echoapparaat /Website/ P.R./Donaties

08-07-2015

Nancy Jongsma treedt binnen het bestuur van de stichting toe als P.R Medewerkster

2016

10-03-2016

Contact Philips deelt mede dat het Mount Meru Ziekenhuis onderdeel is van een revitalisatie programma van de Tanzaniaanse overheid , dat deels gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid.

Het plan is dat dit project medio2016 van start zal gaan en het Mount Meru Ziekenhuis staat in de planning om najaar 2016 apparatuur te krijgen.

Bekend wordt dat de firma Meduprof o.l.v. Willem van Prooijen het project wat de implementatie betreft zal ondersteunen.

Er wordt contact gelegd met Willen van Prooijen om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Najaar 2016

Het revitalisatieproject lijkt toch minder vlot te verlopen. Het Mount Meru Ziekenhuis wordt voorlopig nog niet van een echoapparaat voorzien.

Inmiddels heeft de Stichting een goed echoapparaat gevonden om te doneren aan het Mount Meru ziekenhuis. Kosten echoapparaat met toebehoren zijn ongeveer 11.000 euro.

De Stichting heeft afgelopen jaar 5000 euro aan donaties opgehaald.

Marianne Ris treedt uit het bestuur . Nancy Jongsma neemt het secretariaat van Marianne over.

2017

Donaties voor de aanschaf van een draagbaar echoapparaat Mindray Z6 worden opgehaald.

Het echoapparaat kon medio 2017 worden aangeschaft.

Augustus 2017

Privé bezoek Tanzania en overdracht echoapparaat en overdracht van kennis.

Augustus 2017

De Stichting  Mount Meru doneert het draagbare echo apparaat, de Mindray Z6  aan het Mount Meru Ziekenhuis .
In samenwerking met de radioloog van het Mount Meru Ziekenhuis, Dr.Richard Sungura hebben Margriet van der Weel-Roem en Anna Lied Poelstra-Sanders van de Stichting Mount Meru een aantal dagen hands-on trainingen kunnen geven.

Augustus 2017

Anna Lied Poelstra geeft hands-on training aan Johanna, een Duitse verloskundige die sinds 10 jaar werkzaam is in kleine kraamkliniek nabij Stone Town op Zanzibar.

08-12-2017

Contact gezocht met de Stichting Driving nurses. De Stichting Driving Nurses staat voor Moeder-en kindzorg(de eerste 1000 dagen) in de rurale gebieden rondom Moshi- Noord Tanzania.

De SDN levert een Mamabus die 5 dorpen ( 20.000 mensen) voorziet van voorlichting betreffende voedingsadviezen, voorlichting over borstvoeding, sexuele voorlichting, hygiëne e.d. De bemanning voor de bus levert het TPC hospital van Moshi. Er wordt ook gestreefd naar 4 zwangerschapcontroles per zwangerschap en kraampaketten worden door SDN uitgedeeld.

2018

Voorjaar 2018

De SMM en de SDR gaan een samenwerkingsverband aan.

Saja Erens verloskundig echoscopist wordt een nieuw bestuurslid, Nancy Jongsma treedt uit het bestuur.

Het Tilburgs vrouwen studenten dispuut Alea Iacta organiseert een benefit concert voor de SMM. De avond levert 3300 euro voor de Stichting Mount Meru op.
En mede dankzij donaties van o.a. Star- shl kunnen we een klein handzaam draagbaar echoaparaat de Lumify aanschaffen om in de rurale gebieden in Tanzania mee te kunnen werken.

Oktober 2018

Margriet van der Weel en Anna Lied Poelstra gaan op werkbezoek naar Tanzania.

In Arusha wordt aan het projectplan met SDN en Dr. Wonanji om een Mamabus regio de 7 districten van Arusha te laten rijden  gewerkt. Ook wordt er een bezoek gebracht aan de radiologieafdeling van het Mount Meru ziekenhuis en zien we dat het door ons in 2017 gedoneerde Mindray echoapparaat het afgelopen jaar intensief gebruikt is.

Op Zanzibar worden de hands-on-trainingen hervat. Johanna heeft het afgelopen jaar veel zelf geleerd. Een wekelijks echospreekuur heeft ze in haar kliniekje geïntroduceerd.

In Lower Moshi wordt samen met de SDN gewerkt aan de implementatie van echoscopie op de reeds rondrijdende Mamabus. Tevens worden daar de scholingsmogelijkheden op het gebied van de echografie bekeken.

Er zijn een paar nurse/midwifes geselecteerd om in 2019 de echo-opleiding in het KCMC in Moshi te gaan volgen.

2019

Per 01-04-2019  wordt Miriam Hoogendam, verloskundig echoscopiste ons vierde bestuurslid.

April 2019- 3 kandidaten krijgen een plaats  in het KCMC hospital -Moshi voor de opleiding echoscopie.

Saja Erens combineert haar vakantie in Tanzania met diverse werkbezoeken en legt weer vele nieuwe contacten in Noord Tanzania.

Voorjaar 2019- sponsoractie's
Haarbandenactie levert ruim 1200 euro op.
Moederdag fietstocht voor wielerclub WTC Zijtaart levert ruim 550 euro op.

Najaar 2019 - sponsoractie
Emballage actie supermarkten