Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru zet zich in voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika

In 2018 heeft de Stichting Mount Meru (SMM) de lopende projecten in Arusha en op Zanzibar kunnen opvolgen en uitbreiden.

Er is een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Driving Nurses (SDN) om het door SDN opgezette mamabusproject in Lower-Moshi met echografie uit te breiden.

Tevens is er een start gemaakt met het faciliteren van kennis en kunde in de echografie voor het Project Boma la Mama in Noord/Oost Tanzania (regio Arusha) waar in 2019 een geboortecentrum geopend gaat worden.

In oktober 2018 zijn de bestuursleden Margriet van der Weel en Anna Lied Poelstra van de Stichting Mount Meru - op eigen kosten - voor een werkbezoek naar Tanzania gegaan. Tijdens dat bezoek hebben ze met Suus Theuws (bestuurslid SDN) te Lower-Moshi kennis gemaakt met het mamabusproject en voorbereiding getroffen voor het faciliteren van de echografie.

Verder zijn tijdens dit werkbezoek de opleidingsmogelijkheden t.a.v. echografie in en rond Moshi (o.a. in het academisch ziekenhuis KCMC) geïnventariseerd en werden er contacten gelegd om de door SMM geselecteerde studenten een geregistreerde echo-opleiding te laten volgen.

Samen werking Stichting Mount Meru en de Stichting Driving Nurses

De Stichting Mount Meru (SMM) en de Stichting Driving Nurses (SDN) zijn begin 2018 een samenwerkingsverband aangegaan om samen de zwangerschapszorg in de afgelegen gebieden rondom Lower-Moshi te ondersteunen en te faciliteren.

De inmiddels rondrijdende “Mama Bus” van de SDN zorgt al voor een stuk voorlichting, educatie en zwangerschapscontroles. Er is gewerkt aan het plan om de bus ook te voorzien van een mobiel, draadloos echoapparaat en met in echografie getraind personeel.

Er zijn afspraken gemaakt dat de SMM zorgt voor een echoapparaat en de trainingen in de verloskundige echoscopie. De SDN zorgt voor het onderhoud van de “Mama Bus” en een deel van de personele kosten.

Project Lower Moshi- Noord Tanzania

Samen met de Stichting Driving Nurses werkt de SMM aan het implementeren van zwangerschapscontroles en echografie op de Mamabus in de Lower Moshi regio, ook wel de mamabus 2.0 genoemd.

Het TPC Hospital in Moshi, waar goede contacten mee zijn, zorgt mede voor een gekwalificeerde verpleegkundige/verloskundige voor de mamabus. Een deel van de prenatale zorg wordt gefinancierd door de Tanzaniaanse overheid die universeel aangeboden wordt aan alle zwangere vrouwen in Tanzania.

In de Lumify (echoapparaat van Philips) heeft de SMM een compact, gebruiksvriendelijk, erg makkelijk mee te nemen en op ieder moment/ waar dan ook te gebruiken echoapparaat gevonden. Een voordeel van de Lumify is dat er gemakkelijk beelden mee gedeeld kunnen worden via een mobiel netwerk (met b.v. een supervisor). Dit maakt het toestel bij uitstek geschikt voor de rurale gebieden. De Lumify is voor dit project aangeschaft.

Project Mount Meru Hospital te Arusha

Het echoapparaat (de Mindray Z6) die SMM in 2017 doneerde aan het Mount Meru ziekenhuis in Arusha wordt veel gebruikt. Bijna 7000 echo’s werden er al met de Mindray gemaakt. Tijdens ons bezoek in oktober 2018 hebben we gezien hoe goed het apparaat voldoet en dat diagnostisch de mogelijkheden in het ziekenhuis hierdoor sterk zijn toegenomen en ook worden aangewend.

De “MamaBus” in de regio Arusha

De SMM en de SDN werken met Dr. Wonanji, de Regional Medical Officer in Arusha, aan een businessplan om het mamabusproject ook in de regio Arusha te gaan uitrollen. Ook hierbij is het de bedoeling om juist die zwangere vrouwen te bereiken in de afgelegen gebieden waar momenteel geen zorg voor voorhanden is. De eerste stappen voor het lanceren van een mamabus in het district Arusha zijn reeds gezet in samenwerking met de RMO Dr. Wonanji, Stichting Driving Nurses en de Stichting Mount Meru.

Project Zanzibar - Chukwani kliniek

De Duitse verloskundige Johanna heeft het afgelopen jaar haar echovaardigheden uitgebreid. Waar voorheen geen echografie mogelijk was, krijgt nu iedere zwangere vrouw standaard echo’s. Tijdens het bezoek van SMM in oktober 2018 is Johanna verder bijgeschoold en is tevens gestart met het geven van echotraining aan een tweede verloskundige, Halima, een lokale verpleegkundige/verloskundige.

Project  Boma la Mama - regio Arusha

Medio 2019 zal er een door verloskundigen geleid geboortecentrum in Mto Wa Mbu geopend worden o.l.v. Leesha Mafuru. Leesha is een Canadese verloskundige die al jaren in Tanzania woont en werkt. Er is inmiddels een locale verloskundige, Haikael, geselecteerd die voor het centrum echo’s zal gaan maken en die door SMM zal worden opgeleid.

Sponsoring

In 2018 hield het Tilburgse vrouwendispuut Alea Iacta haar jaarlijkse benefietcabaretavond ten bate van de Stichting Mount Meru. De zeer geslaagde avond leverde 3300 euro op. De organisatie star-shl heeft in 2018 een financiële bijdrage geleverd voor de aankoop van het mobiele echoapparaat, de Lumify. Ook werd dit jaar weer “Mount Meru-bier” gebrouwen, de verkoop hiervan leverde ruim 300 euro op. Verjaardagsgelden en overige giften zorgden verder voor een positief saldo op onze rekening bij de afsluiting van 2018.

Bestuursnieuws

Medio april is Saja Erens tot het bestuur van SMM toegetreden ter opvolging van Nancy Jongsma. Saja is verloskundig echoscopiste en heeft een grote passie voor de moeder- en kindzorg in de Subsahara Afrika.