Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru zet zich in voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika

Samenvatting Jaarverslag 2019

In 2019 heeft Stichting Mount Meru (SMM) naast het opvolgen van de lopende projecten onderzoek gedaan naar het opzetten van nieuwe projecten.

Het door Stichting Driving Nurses (SDN) opgezette “Mamabus” project in Lower Moshi is door SMM met echografie uitgebreid.

In samenwerking met SDN en naar het voorbeeld van het project in Lower Moshi is een begin gemaakt met een tweede “Mamabus” project in de regio Karatu. De voorbereidende gesprekken hierover zijn begonnen eind 2019. Hier zal in 2020 een vervolg aan gegeven worden.

In 2018 onderzocht SMM de echografische opleidingsmogelijkheden in en rond Moshi. In 2019 heeft SMM drie geselecteerde kandidaten een echo-opleiding laten volgen en afronden. Tevens is er nog een maand hands-on-training door SMM gefaciliteerd.

De afgestudeerde echoscopisten werden vanuit Nederland door SMM begeleid en worden de komende 2 jaar nog vanuit Nederland door leden van de SMM opgevolgd en van scholing voorzien.

In het voorjaar en in het najaar van 2019 heeft Saja Erens namens de Stichting - op eigen kosten - de verschillende projecten bezocht, nieuwe contacten gelegd en hulpaanvragen onderzocht naar haalbaarheid en commitment.

Toelichting Activiteiten 2019

Samenwerking Stichting Mount Meru en de Stichting Driving Nurses

Stichting Mount Meru (SMM) en Stichting Driving Nurses (SDN) hebben in 2019 samen aan de 2.0 versie van de mamabus in Lower Moshi gewerkt. Daarnaast werden mogelijkheden voor een 2e bus met hetzelfde concept bekeken. Het concept is steeds hetzelfde: SMM zorgt voor een echoapparaat en de trainingen in de verloskundige echoscopie terwijl SDN zorgt voor het onderhoud van de “Mama Bus” en een deel van de personele kosten.

Project Lower Moshi- Noord Tanzania

Stichting Driving Nurses en SMM werkten samen aan het implementeren van zwangerschapscontroles en echografie op de Mamabus in de Lower Moshi regio, ook wel de mamabus 2.0 genoemd. Het TPC Hospital in Moshi, waar goede contacten mee zijn, zorgt mede voor een gekwalificeerde verpleegkundige/verloskundige voor de mamabus. Een deel van de prenatale zorg kan worden gefinancierd door de Tanzaniaanse overheid en wordt universeel aangeboden aan alle zwangere vrouwen in Tanzania. SMM heeft in 2019 Veronika Tarimo, een verpleegkundige van het TPC Hospital, de mogelijkheid kunnen bieden om de echo-opleiding in Moshi te volgen. Veronika is nu bevoegd en bekwaam om de echo’s op de mamabus uit te voeren.

Project “Adopteer een echoscopist”

In 2019 zijn we met het project “Adopteer een echoscopist” begonnen. De totale kosten voor de opleiding van 3 maanden bij het KCMC, de huisvesting en een vierde stage maand komen neer op 1000 euro per kandidaat/echoscopist. In 2019 hebben inmiddels 3 kandidaten dankzij SMM een echoscopie certificaat behaald. De werving en selectie voor nieuwe kandidaten heeft zijn vruchten afgeworpen, er staan er alweer 6 kandidaten op de wachtlijst voor de echo opleiding.

Project Karatu – 2-de “mamabus”

Eind 2019 is een principeakkoord tot stand gekomen met SDN om samen met het Karatu Lutheran Hospital mobiele zwangerschapszorg in de afgelegen gebieden rondom Karatu te faciliteren en te ondersteunen. Begin 2020 zal er gezamenlijk aan een businessplan gewerkt worden om dit project verder vorm te geven.

Karatu Health center

In het Karatu Health Center is onlangs een nieuw echoapparaat gearriveerd. Dit toestel is gedoneerd door “Wombs of the World”. Eén van de door ons opgeleide echoscopisten, dr. Wilson Simpa, kan hier nu zelfstandig echo's gaan maken. De Stichting zal verdere inhoudelijke ondersteuning en begeleiding blijven bieden.

Sponsoring

In 2019 heeft de SMM diverse sponsoracties opgezet. Er werden haarbanden gemaakt en verkocht, dat leverde ruim 1000 euro op, het filmhuis in Kollum heeft een film voor SMM gedraaid wat een kleine 500 euro opleverde en de Zijtaartse wielerclub WTC fietste voor het goede doel voor ruim 500 euro. In 2019 is SMM tevens met een emballage actie begonnen bij grote supermarkten door het hele land. Deze actie leverde in 2019 al meer dan 1000 euro op. De actie zal in 2020 nog een tijd doorlopen. Verder mocht SMM ook in 2019 weer verjaardagsgelden en overige giften ontvangen.

Bestuursnieuws

In 2019 is Miriam Hoogendam tot het bestuur van SMM toegetreden. Miriam is werkzaam als verloskundige en echoscopist en heeft tijdens haar opleidingsperiode o.a. ervaring in Ghana opgedaan. Ze is begaan met de verloskunde in Afrika.

Yona Kadege is in 2019 als bestuursondersteuner betrokken bij SMM. Yona is de lokale contactpersoon en projectcoördinator van Stichting Mount Meru. Hij werkt als verpleegkundig en farmaceutisch assistent in een lokaal ziekenhuis in Tanzania en is zeer begaan met de moeder- en kindzorg in zijn land. Hij spreekt naast Engels en Swahili vloeiend Maasai. Yona's kennis van de regio, de lokale taal- en cultuur en de Tanzaniaanse gezondheidszorg zijn onmisbaar voor het werk van onze Stichting.