Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru zet zich in voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika

Samenvatting Jaarverslag 2020

In 2020 heeft Stichting Mount Meru (SMM) naast het opvolgen van de lopende projecten onderzoek gedaan naar het opzetten van nieuwe projecten. Door de coronacrisis was er in Tanzania geen ruimte voor ontwikkeling en kon er geen werkbezoek plaatsvinden . Dat heeft effect gehad op de voorgang van onze projecten.

Het door Stichting Driving Nurses (SDN) opgezette “Mamabus” project in Lower Moshi is door SMM met echografie en een echoapparaat  uitgebreid. Afgelopen jaar hebben we de vooruitgang daarin kunnen volgen en begeleiden.

In samenwerking met SDN en naar het voorbeeld van het project in Lower Moshi is in 2019 een begin gemaakt met een tweede “Mamabus” project in de regio Karatu. De voorbereidende gesprekken hierover zijn begonnen eind 2019 maar de coronacrisis heeft de voorgang daarin in 2020 belemmerd.

In 2020 heeft SMM één geselecteerde kandidaat een echo-opleiding laten volgen en afronden. Tevens is er nog een maand hands-on-training door SMM gefaciliteerd .De afgestudeerde echoscopiste zal nog 2 jaar door de SMM begeleid worden vanuit Nederland door leden van de SMM. Zij werkt in de regio Himo.

De in 2019 afgestudeerde echoscopisten werden vanuit Nederland door SMM begeleid en worden de komend jaar nog vanuit Nederland door leden van de SMM opgevolgd en van scholing voorzien. In het Karatu Health Centre is er in 2020 door één van de in 2019 afgestudeerde echoscopisten begonnen met het maken van echo’s.

Het Mount Meru-ziekenhuis heeft zijn afdeling Radiologie uitgeroepen tot best presterende afdeling van 2020 dankzij het door de Stichting Mount Meru gedoneerde echoapparaat de Mindray in 2017.
Door de apparatuur, de kennis en de mogelijkheid tot het maken van specialistische echo’s trekt de afdeling patiënten aan uit de wijde omtrek.
Momenteel voert de afdeling zo’n 450 echo’s per maand uit.

Zowel uit Himo als Karatu is een verzoek om een mobiel echoapparaat gekomen.

Toelichting Activiteiten 2020

Project Lower Moshi- Noord Tanzania

Stichting Driving Nurses en SMM werkten samen aan het implementeren van zwangerschapscontroles en echografie op de Mamabus in de Lower Moshi regio, ook wel de mamabus 2.0 genoemd. Het TPC Hospital in Moshi, waar goede contacten mee zijn, zorgt mede voor een gekwalificeerde verpleegkundige/verloskundige voor de mamabus. Een deel van de prenatale zorg kan worden gefinancierd door de Tanzaniaanse overheid en wordt universeel aangeboden aan alle zwangere vrouwen in Tanzania. SMM heeft in 2019 Veronika Tarimo, een verpleegkundige van het TPC Hospital, de mogelijkheid kunnen bieden om de echo-opleiding in Moshi te volgen. Veronika is nu bevoegd en bekwaam om de echo’s op de mamabus uit te voeren. De Philips Lumify ( echoapparaat) is in bruikleen gegeven ten behoeve van moeder en kindzorg voor op de mamabus.

Project “Adopteer een echoscopist”

In 2019 zijn we met het project “Adopteer een echoscopist” begonnen. De totale kosten voor de opleiding van 3 maanden bij het KCMC, de huisvesting en een vierde stage maand komen neer op 1000 euro per kandidaat/echoscopist. In 2020 heeft één kandidaat dankzij SMM een echoscopie certificaat behaald. De werving en selectie voor nieuwe kandidaten heeft zijn vruchten afgeworpen, er staan er alweer 6 kandidaten op de wachtlijst voor de echo opleiding.

Karatu Health center

In het Karatu Health Center is eind 2019  een nieuw echoapparaat gearriveerd. Dit toestel is gedoneerd door “Wombs of the World”. Eén van de door ons opgeleide echoscopisten, dr. Wilson Simpa, kan hier nu zelfstandig echo's  maken.

Vanaf half januari 2020 is dr.Wilson Simpa gestart met het aanbieden van verloskundige echo’s in het Karatu Health Center. Dit is het resultaat van een mooie samenwerking. Stichting Mount Meru heeft dr.Wilson Simpa opgeleid, Stichting Wombs of the World heeft het toestel gedoneerd en het Karatu Health Center neemt de verbruiks- en personeelskosten voor zijn rekening.

Sponsoring

In 2019 is SMM tevens met een emballage actie begonnen bij grote supermarkten door het hele land. Deze actie leverde in 2020 bijna €2000. op. De actie zal in 2021 doorlopen. Verder mocht SMM ook in 2020 weer verjaardagsgelden en overige giften ontvangen.