Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru zet zich in voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika

Samenvatting Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 was een goed jaar voor de stichting! Eind september was het bestuur in de gelegenheid om gezamenlijk (en op eigen kosten) een werkbezoek te brengen aan de projecten in Tanzania. Het laatste bezoek dateerde uit 2019. Het was fijn om met eigen ogen te zien hoe de projecten lopen, wat goed gaat en waar zeker nog verbetering mogelijk is.

In 2023 hebben we de voortgang van het “Mamabus” project in Lower Moshi (TPC) kunnen volgen en begeleiden. Het project is echt volwassen geworden, de vrouwen uit de dorpen weten de bus steeds beter te vinden en verloskundig echoscopist Veronika is echt het visitekaartje geworden van de bus. Het mobiele toestel functioneert probleemloos in de bus. Alleen is het interieur van de bus ergonomisch niet zo geschikt om echo’s te maken en heeft de bus problemen met uitrijden in het regenseizoen. SDN gaat deze problemen oppikken. Verder is er nood aan een tweede Veronika om de continuïteit van de Mamabus 2.0 in de toekomst te garanderen.

Naar het voorbeeld van het project in Lower Moshi en in samenwerking met SDN is in 2019 een begin gemaakt met een tweede “Mamabus” project in de regio Karatu. Nadat in 2020 en 2021 de voortgang van dit project door de coronacrisis vertraagd werd, hebben we in 2022 flinke vorderingen kunnen maken. In november 2023 is de bus officieel in gebruik genomen. Omdat er nog geen echoscopist voor de mamabus is zal Dr. Simpa indien mogelijk de “Mamabus” ondersteunen.

In 2023 heeft de stichting 1 mobiel echoapparaat in Tanzania afgeleverd aan Dr. Simpa voor zijn outreach activiteiten vanuit het Karatu Health Center in het kader van het project Mobiele Echoscopist.

Ook in 2023 heeft Regina Namumba hands-on trainingen voor de stichting gegeven. In Moshi kwamen we in contact met Agnes Kimaro, echoscopiste in KCMC. De Stichting heeft Agnes een hands-on training kunnen aanbieden bij Regina. Ahmed Tunda kwamen we tegen tijdens ons werkbezoek aan het Usumbaragebergte. Hij is werkzaam in het gezondheidscentrum in Lusotho en ook hij heeft een echo-training bij Regina kunnen volgen dankzij ondersteuning van de Stichting. Tijdens ons verblijf op Zanzibar was Regina daar ook uitgenodigd op kosten van de Stichting om enkele beginnende echoscopisten en Johanna Omar verder te helpen met hun echoscopische skills.

In 2023 waren we getuige van de grote ontwikkeling die Johanna Omar, Duitse verloskundige op Zanzibar, heeft doorgemaakt. Volle echospreekuren lieten zien hoe nodig het is om deze zorg aan te bieden.

In 2023 werd in Himo een veldonderzoek gedaan om de mogelijkheden van mobiele zwangerschapscontroles met echografie in de buitengebieden van Himo. Door het pensioen van Dr. Maeda in hetzelfde jaar zijn de prioriteiten voorlopig verlegd naar het overeind houden van en investeren in de echocapaciteit in het gezondheidscentrum in Himo zelf.

In 2023 verkende we een nieuw potentieel projectgebied, het Usumbara-gebergte. We bekeken de mogelijkheden voor echo-ondersteuning door de Stichting en zagen dat er vooral behoefte is aan opleiding en expertiseontwikkeling.

Toelichting Activiteiten 2023

Project Lower Moshi- Noord Tanzania

Stichting Driving Nurses en SMM werken nog steeds samen op de Mamabus in de Lower Moshi regio, ook wel de mamabus 2.0 genoemd. Het TPC Hospital in Moshi, waar goede contacten mee zijn, zorgt mede voor een gekwalificeerde verpleegkundige/verloskundige voor de mamabus. Een deel van de prenatale zorg kan worden gefinancierd door de Tanzaniaanse overheid en wordt universeel aangeboden aan alle zwangere vrouwen in Tanzania. Zoals we in 2022 al aangaven zijn we nog op zoek om een tweede echoscopist om op te leiden om ze de continuïteit van de Mamabus in de toekomst te blijven garanderen.

Project “Adopteer een echoscopist”

In 2019 zijn we met het project “Adopteer een echoscopist” begonnen. De nieuwe echoscopie opleiding is inmiddels gestart. SMM heeft 2 kandidaten die meedoen aan de selectie voor een opleidingsplaats in 2024.

Project: “Bijscholing van reeds afgestudeerde echoscopisten”

Regina Namumba, een oude bekende van de Stichting, een zeer ervaren en goed opgeleide echoscopiste met wie de Stichting vruchtbaar samenwerkte in het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha, heeft zich ook in 2023 weer beschikbaar gesteld om als senior hands-on trainer voor onze echoscopisten op te treden.

Aangezien Regina inmiddels in Tabora, aan de andere kant van het land, woont moeten de cursisten een lange reis afleggen en verblijven ze 10 -15 dagen in Tabora. De reis-, verblijfs- en trainingskosten worden door de stichting gefinancierd. Ook in 2023 zijn meerdere echoscopisten voor de hands-on trainingen naar Regina gegaan.

Project Himo: “De mobiele echoscopist”

Afgelopen jaar is er in samenwerking met Stichting Driving Nurses veldonderzoek gedaan om te kijken naar mogelijkheden voor het opzetten van mobiele service in de buitengebieden rond Himo.

Met het vertrek van Dr. Maeda (pensioen) is er een leegte gekomen wat betreft echo-ervaring. SMM wil zich dan nu ook als eerste richten op het opleiden van nieuwe mensen in de echoscopie en verder doorleiden van Jackline voordat de plannen voor mobiele service in Himo verder worden ontwikkeld.

Project Karatu: “De mobiele echoscopist”

In Karatu werken we net als in Himo naast het opleiden ook aan het opzetten van mobiele service. Ook dit project willen we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses opzetten. In Karatu was er in 2019 al een begin gemaakt aan dit project. Nadat in 2020 en 2021 de voortgang van dit project door de coronacrisis vertraagd werd, hebben we in 2022 flinke vorderingen hierin gemaakt. De bus is in november 2023 feestelijk in gebruik genomen. Doordat er nog geen echoscopisch personeel is voor de “Mamabus” zal Dr. Simpa indien mogelijk de Mamabus” ondersteunen. Mobiel echoapparaat is tijdens ons bezoek aan Tanzania aan Dr. Simpa overhandigd.

Project Zanzibar: “De mobiele echoscopist”

Margriet en Anna Lied gaven in 2017 en 2018 hands-on trainingen en materiele ondersteuning aan de Duitse verloskundige Johanna Omar op Zanzibar. Inmiddels is Johanna uitgegroeid tot een volleerde echoscopist die met het gedoneerde echoapparaat van de SMM volle spreekuren draait. In september zijn we daarvan getuige geweest. Regina Namumba die op ons verzoek in Zanzibar aanwezig was heeft zowel Johanna als beginnende echoscopisten onderwijs gegeven.

Project Usambara gebergte

Tijdens ons verblijf bezochten we het Usambara gebergte, een mogelijk nieuw project voor SMM. De tuin van Tanzania. Twee dagen lang rijden we door de bergen, bezoeken gezondheidscentra van zowel overheid als privé. We zien een doorsnede van de lokale gezondheidszorg. Onze focus ligt steeds op de moeder/kind zorg, hoe is die georganiseerd en welke plek heeft de zwangerschapsechografie daarin. Het beeld is wisselend, we zien zeer oude apparatuur maar ook relatief moderne echotoestellen. 10 jaar geleden zijn er een aantal mensen in dit gebied opgeleid in de echografie en zij maken nog steeds de meeste echo’s. Zij doen wat ze kunnen, maar het is duidelijk dat echo-expertise structureel ontbreekt, dat er onvoldoende capaciteit is om aan de vraag naar echo’s te voldoen en dat er helaas niet geïnvesteerd is in het opleiden van een nieuwe generatie echoscopisten. Daarvan zijn er hoe dan ook al te weinig in Tanzania, maar in deze uithoek van het land is het tekort nog harder voelbaar: het is heel moeilijk om mensen te verleiden om hier te komen werken.

We bezoeken ook het grotere gezondheidscentrum in Lushoto. Van die kliniek zijn we onder de indruk. Er is hier flink geïnvesteerd in nieuwbouw, er is een heuse zuurstoffabriek en zowel de echo-afdeling als de kraamafdeling is goed georganiseerd. Er zijn drie echoscopisten, van wie twee met een officiële opleiding. Voor ons is duidelijk dat we hier als stichting eerst verder in de basis moeten investeren, namelijk in het (verder) opleiden van echoscopisten. Allereerst willen we de echocapaciteit en expertise in de grote gezondheidscentra zoals in Lushoto uitbreiden en verdiepen (dat zijn immers de centra waar vrouwen naar verwezen worden). Daarna kunnen we investeren in de echocapaciteit in de kleinere centra en uiteindelijk de buitengebieden.

De officieus opgeleide echoscopist, Ahmed Tunda, werkzaam in het gezondheidscentrum in Lusotho wil zijn kennis heel graag uitbreiden en we besluiten hem een echo-training bij onze lokale opleider Regina in Tabora aan te bieden, die inmiddels in november heeft plaatsgevonden.

Sponsoring

In 2019 is SMM tevens met een emballage actie begonnen bij grote supermarkten door het hele land. Deze actie leverde ook in 2023 ruim €2700 op. De actie zal in 2024 doorlopen. Verder mocht SMM ook in 2023 weer overige giften ontvangen.