SMM wil scholing blijven bieden op het gebied van moeder- en kindzorg, met name in de echografie. Verder wil SMM inzetten op het faciliteren van echoapparatuur  ten behoeve van moeder en kindzorg in de rurale gebieden van Noord-Tanzania, met name in de regio Arusha (Karatu) en Kilimanjaro (Moshi ) en Himo.

In 2021 wil SMM minstens drie van de door de stichting geselecteerde kandidaten een beurs aanbieden voor de echo-opleiding van 3 maanden in het academische ziekenhuis KCMC in Moshi. Deze afgestudeerde kandidaten wil SMM ook nog van een extra maand hands-on-training voorzien.

In 2021 wil SMM samen met Stichting Driving Nurses (SDN) een start maken met het voorzien van mobiele antenatale controles ondersteund met echografie in de rurale gebieden van Karatu. SDN zal instaan voor het uitrusten van de mobiele services, het faciliteren van het vervoer en de zorgverleners. Het Karatu Lutheran Hospital zal personeel en transport beschikbaar stellen. SMM zal de echo-trainingen organiseren en zo nodig echoapparatuur in bruikleen geven. Het project in Moshi wordt gebruikt als voorbeeld voor de regio Karatu. In Katatu willen we dezelfde ondersteuning aanbieden als in lower-Moshi.

In de loop van 2021 zal SMM verder verkennend onderzoek doen naar de noden en behoeften aan een mamabus project in Himo en achterland.

SMM zal in 2021 op zoek gaan naar een fondsenwerver. De bedoeling is dat sponsoren pro-actief benaderd gaan worden en dat nieuwe acties opgezet gaan worden om inkomsten te genereren. De inmiddels in 2019 opgezette emballage actie zal in 2021 doorlopen. De Wielerclub WTC Zijtaart fietst ook in 2021 op Moederdag weer voor de Stichting Mount Meru.
Onze achterban wordt uitgenodigd om online bestellingen via Sponsorkliks te doen voor de Stichting Mount Meru.

Op regelmatige basis zal er contact zijn met Stichting Driving Nurses en het Karatu Lutheran Hospital om bovenstaande plannen uit te werken.

In het najaar van 2021 staat een bezoek aan Tanzania in de planning, hierbij zal naast supervisie van de diverse projecten, ook scholing verzorgd worden en zo nodig echoapparaat in bruikleen afgeven worden.

Projectplan Mobiele Echoscopie-2021-2024