SMM wil scholing blijven bieden op het gebied van moeder- en kindzorg, met name in de echografie. Verder wil SMM inzetten op het faciliteren van echoapparatuur  ten behoeve van moeder en kindzorg in de rurale gebieden van Noord-Tanzania, met name in de regio Arusha (Karatu) en Kilimanjaro (Moshi ) en Himo.

In 2022 wil SMM minstens één van de door de stichting geselecteerde kandidaten een beurs aanbieden voor de echo-opleiding van 9-12 maanden in het academische ziekenhuis KCMC in Moshi. Deze afgestudeerde kandidaat wil SMM ook nog van een extra maand hands-on-training voorzien.

In 2022 wil SMM samen met Stichting Driving Nurses (SDN) een start maken met het voorzien van mobiele antenatale controles ondersteund met echografie in de rurale gebieden van Karatu. SDN zal instaan voor het uitrusten van de mobiele services, het faciliteren van het vervoer en de zorgverleners. Het Karatu Lutheran Hospital zal personeel en transport beschikbaar stellen. SMM zal de echo-trainingen organiseren en zo nodig echoapparatuur in bruikleen geven. Het project in Moshi wordt gebruikt als voorbeeld voor de regio Karatu. In Karatu willen we dezelfde ondersteuning aanbieden als in lower-Moshi.

In 2022 will SMM samen met Stichting Driving Nurses ( SDN) verder verkennend onderzoek doen naar de noden en behoeften aan een mamabus project in Himo en achterland. Ook daar liggen plannen om het gebied te gaan voorzien mobiele antenatale controles ondersteund met echografie in samenwerking met het Himo Health Center.

Aangezien er zich in 2021 een  sponsor heeft gemeld voor zowel 2021 als 2022 kunnen de kosten voor bovenstaande projecten gedekt worden.

Begin 2022 zullen minimaal 2 mobiele echoapparaten voor de projecten in Karatu en Himo aangeschaft worden.

In het najaar van 2022 staat een bezoek aan Tanzania in de planning, hierbij zal naast supervisie van de diverse projecten, ook scholing verzorgd worden en zo nodig echoapparaat in bruikleen afgeven worden.

Projectplan Mobiele Echoscopie-2021-2024