Project plan Stichting Mount Meru ,                                                     januari 2017

 Het 1e project is het Mount Meru Ziekenhuis. Zij hebben een verzoek ingediend t.a.v. echoapparatuur. Er is contact geweest met Radiologen(deze maken alle echo’s) en een gynaecoloog.

Een passend apparaat, wat vervoerbaar is en zowel voor verloskunde/gynaecologie als voor de radiologie voldoet is de Mindray Z6. Kostprijs 12.000 euro incl.  btw.. Inclusief de benodigde applicaties.

Het ziekenhuis beschikt over een technicus en een biomedical engineer.

Een Nederlands gynaecologe is bereid gevonden online echo-beeldeducatie te geven/supervisie.

Mindray kan op afstand online ondersteuning geven. Het apparaat kan in augustus geleverd worden.

De radiologen zijn up to date opgeleid . Zowel radiologen en gynaecologen zijn niet gewend om in acute- en niet acute situaties  beschikking te hebben over een echoapparaat op de afdeling  verloskunde.

Een werkweek is voldoende zijn om de basis kennis over te dragen.

De week van 28 augustus 2017 staat  gepland om het apparaat te implementeren.

Tot nu is er 5300 euro beschikbaar.
Het resterende bedrag willen we door sponsoren aan te schrijven bij elkaar krijgen.

Februari/maart 2017 Kennis maken met apparaat, bij goedkeuring overgaan tot afspraken en aankoop.

Eventuele sponsoren aanschrijven voor het resterende bedrag.

Contact met Mount Meru Ziekenhuis over hun definitieve wensen t.a.v. applicatie, onderwijs, onderhoud en beveiliging.

Andere acties om geld te generen (bierbrouwen en verkopen)

Mei /juni materiaal verzamelen voor scholing en programma scholing maken, tevens technische instructie t.a.v. gebruik apparaat.

Augustus/september naar Tanzania,levering en implementatie echo apparaat.