Wat kunt u doen om te sponsoren?

Uw verjaarsgeld doneren aan de Stichting Mount Meru

Misschien bent u binnenkort jarig. Meestal horen er cadeautjes bij een verjaardag maar in plaats van cadeautjes wordt er steeds vaker een bijdrage voor een goed doel gevraagd.
Rechtstreeks doneren door een bedrag over te maken naar:
Rabobank : Stichting Mount Meru NL12RABO0304084557

ANBI –status van de Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) fiscaal nummer 855192835.
Dat betekent dat donateurs (periodieke) giften kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Iedere donateur die toezegt vijf jaar of langer een zelfde bedrag per jaar aan onze Stichting Mount Meru te schenken mag dat bedrag ieder jaar volledig van de top van zijn/haar inkomen aftrekken onder de rubriek "periodieke giften"( zonder drempel)! Een onderlinge overeenkomst wordt dan opgemaakt.
Op de site van de belastingdienst leest u hier meer over www.belastingdienst.nl
Als u hiervoor belangstelling heeft, neemt u dan contact op met :
Anna Lied Poelstra-Sanders, penningmeester Stichting Mount Meru
Dorshout 9,  5462 GL Veghel
tel.06-30388322 stichtingmountmeru@gmail.com

 

De bestuursleden betalen zelf de reis- en verblijfkosten voor de bezoeken in Tanzania.

Andere ideeën voor sponsoring horen wij graag!

Alle hulp is welkom!

Sponsoren

De Rendtmeesters, financieel adviseurs

Eric van der Weel,
Mount Meru Special Tripel, sponsored beer

Star Diagnostisch Centrum