In het najaar van 2023 heeft de Stichting het Usambara gebergte bezocht. Een vruchtbaar, druk bevolkt maar tegelijk ook onherbergzaam gebied. Tijdens dit werkbezoek zijn de mogelijkheden voor het ondersteunen van zwangerschapsechografie grondig bekeken. Op diverse plaatsen bleek de echografie nog niet op pijl qua capaciteit.

En dat is wel uitgangspunt voordat gedacht kan worden aan het uitbreiden met mobiele echografie richting de buitenposten. Besloten werd dat de focus van de Stichting dus in de eerste plaats zal zijn om te zorgen voor goed geschoold personeel in de belangrijkste klinieken.

Eind 2023 heeft Ahmed Tunda, een junior echoscopist van het Lusotho ziekenhuis, een intensieve handson-training bij Regina Namumba in Tabora gevolgd. In 2024 hoopt Stichting Mount Meru meer zorgverleners een echografie opleiding te kunnen aanbieden.