De kans op zwangerschapscomplicaties op het platteland in Tanzania is erg groot. Door de afstand tot gezondheidsposten vinden meestal geen standaard zwangerschapscontroles plaats. Vrouwen melden zich pas bij complicaties en doen dit vaak pas laat.

In de lokale gezondheidsposten ontbreekt veelal de apparatuur om diagnoses te kunnen stellen, waardoor zwangere vrouwen dan naar gespecialiseerde centra verwezen moeten worden. Die liggen op grote afstand, de weg ernaartoe is een uitdaging en het benodigde geld is niet altijd voorhanden. Eer de benodigde middelen zijn ingezameld, kan het te laat zijn.

Door een goed opgeleide echoscopist met een mobiel echoapparaat naar de vrouwen op het platteland te brengen kunnen veel problemen tijdens de zwangerschap voortijdig opgespoord en behandeld worden.

De Stichting zet zich hiervoor in en blijft echoscopisten opleiden voor de mobiel echoservice.