2015  
Baten Lasten
Sponsoring

110,00

notariele kosten

251,68

Eigen bijdrage

1500,00

website

47,00

rente

 2,72

Kamer van Koophandel

50,00

bankkosten

30,22

2015

totaal

1612,72

totaal

378.90

saldo bankrekening
31-12-2015=1233,82