Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Tilburg, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Herwijnenstraat 31
5045 GP Tilburg
Tel. 0650537504 ( Margriet van der Weel-Roem)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Margriet van der Weel-Roem (voorzitter)
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Saja Erens (secretaris)
Miriam Hoogendam( lid)

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika. De Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Afrika.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor het opleiden van echoscopisten en de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Afrika.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2019 financiële steun ontvangen van verschillende personen en  bedrijven . De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Donaties:

De Stichting heeft een aantal donaties ontvangen nadat de donateurs persoonlijk benaderd waren.

Een aantal bekenden hebben hun ontvangen verjaarsgeld aan de Stichting gedoneerd.

De kosten voor de website heeft onze websitebeheerder gedoneerd.

Renteloze lening

De Stichting heeft in 2017 van een donateur een renteloze lening van 5000 euro ontvangen. Jaarlijks wordt 1000 euro van de lening geschonken .

Activiteiten:

Er is geld binnengekomen door verkoop van eigen gemaakte haarbanden. Een sponsortocht bij de Wielerclub WTC in Zijtaart werd gehouden voor de Stichting . Het filmhuis in Kollum draaide een film voor de Stichting en de opgezette emballageactie leverde  ook een mooi bedrag op.

Bankrekeningen

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

Financiële rapportage baten 2019

Inkomsten/Donaties

Filmhuis Kollum

 426,00

Haarbandenactie

1250,00

Diverse donaties

  705,00

Sponsortocht Fietsclub WTC

    520,65

Emballageactie

1198,50

Rente

      0,18

Totaal

4100,33

 

Financiële reportage lasten 2019

Kosten

                    €

Scholingskosten “Adopteer een echoscopist”

                      4662,80

Bankkosten

145,03

Drukwerken

                                        87,89

Totaal

              4895,81

Scholingskosten “Adopteer een echoscopist”:

In 2019 zijn onze eerste 3 kandidaten met de 3 maandelijkse echo opleiding in het Academische ziekenhuis het KCMC in Moshi begonnen. Daarna heeft de Stichting nog voor een maand hands-on- training gezorgd.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2019 een  negatieve balans heeft van 795,48 euro. Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2019 was 5461,15 euro. In 2019 zijn er een aantal donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door enkele sponsoracties en de overige donaties.
Het saldo op de betaal-en spaarrekeningen op 31-12-2019 was 4665,67euro.