Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Mount Meru, gevestigd te Tilburg, Kamer van Koophandel 63337657
Stichting Mount Meru
Herwijnenstraat 31
5045 GP Tilburg
Tel. 0650537504 ( Margriet van der Weel-Roem)
RABO NL12RABO0304084557
ANBI/Fiscaal nummer: 855192835

Bestuur:

Margriet van der Weel-Roem (voorzitter)
Anna Lied Poelstra-Sanders (penningmeester)
Saja Erens (secretaris)
Miriam Hoogendam( lid)

Missie:

Stichting Mount Meru wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika. De Stichting wil haar vakkennis en ervaring in de verloskunde en echoscopie delen met collega’s in Afrika.

De ontvangen gelden wil de Stichting gebruiken voor het opleiden van echoscopisten en de aanschaf van echoapparatuur dat ter beschikking gesteld gaat worden aan de collega’s in Afrika.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Mount Meru heeft in 2020 financiële steun ontvangen van verschillende personen en  bedrijven . De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Donaties:

De Stichting ontvangt jaarlijks van een aantal trouwe donateurs donaties.
De Rotary club Veghel doneerde een bedrag van €300
De Remonstrantse Kerk Eindhoven haalde met collectes  €456,15 voor de Stichting Mount Meru op.
De kosten voor de website heeft onze websitebeheerder gedoneerd.

Renteloze lening

De Stichting heeft in 2017 van een donateur een renteloze lening van 5000 euro ontvangen. Jaarlijks wordt 1000 euro van de lening geschonken .

Activiteiten:

Er is geld binnengekomen door verkoop van goederen via Marktplaats.
De emballageactie leverde in 2020 ook een mooi bedrag van ruim €2000 op.

Bankrekeningen

De Stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening.

Financiële rapportage baten 2020

Inkomsten/Donaties

Remonstrantse kerk Eindhoven

  456,15

Donaties(vaste donateurs/verkopen marktplaats/Rotary/spontane donaties etc.)

2286,30

Emballageactie

 2047,15

Rente

       0,18

Totaal

4789,78

Financiële rapportage lasten 2020

Kosten

                    €

Scholingskosten “Adopteer een echoscopist”

                 915,00

Bankkosten

119,38

Overige klein materiaal

106,88

Totaal

               1141,26

 Scholingskosten “Adopteer een echoscopist”:

Door de corona pandemie is de opleiding enige tijd gesloten geweest en kon er in 2020 maar 1 kandidaat met de 3 maandelijkse echo opleiding in het Academische ziekenhuis het KCMC in Moshi beginnen. Daarna heeft de Stichting nog voor een maand hands-on- training gezorgd.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank .

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de Stichting in 2020 een  positieve balans heeft van €3648.52 . Het saldo van de betaal- en spaarrekening op 01-01-2020 was € 4665,67 . In 2020 zijn er een aantal donateurs geweest en zijn er gelden binnengekomen door enkele sponsoracties en de overige donaties.
Het saldo op de betaal-en spaarrekeningen op 31-12-2020 was € 8314,19.