Stichting Mount Meru

De Stichting Mount Meru zet zich in voor het verbeteren van de moeder- en kindzorg in Afrika

Samenvatting Jaarverslag 2021

In 2021 heeft Stichting Mount Meru (SMM) naast het opvolgen van de lopende projecten onderzoek gedaan naar het opzetten van nieuwe projecten. Door de coronacrisis was er in Tanzania weinig ruimte voor ontwikkeling en kon er geen werkbezoek plaatsvinden . In plaats van een werkbezoek met hands-on training vanuit Nederland heeft Regina Namumba , een oude bekende van de Stichting, een zeer ervaren en goed opgeleide echoscopiste met wie de Stichting vruchtbaar samenwerkte in het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha  zich beschikbaar gesteld om als senior hands-on trainer voor onze echoscopisten op te treden. Een nieuw project   ”bijscholing voor reeds opgeleide echoscopisten” werd in het leven geroepen.

We hebben de voortgang  van het “Mamabus” project in Lower Moshi dat door de Stichting Driving Nurses destijds werd opgezet en waar de stichting Mount Meru voor uitbreiding van echografie heeft gezorgd , kunnen volgen en begeleiden.

In samenwerking met SDN en naar het voorbeeld van het project in Lower Moshi is in 2019 een begin gemaakt met een tweede “Mamabus” project in de regio Karatu . Nadat in 2020 en 2021 de voortgang van dit project door de coronacrisis vertraagd werd , is er in het laatste kwartaal van 2021 weer flink de vaart in gekomen.

Het Mount Meru ziekenhuis heeft dankzij het in 2017 door de Stichting Mount Meru gedoneerde echoapparaat de Mindray ook in 2021 weer meer echo’s kunnen maken.

In 2017-2018 werden er 3422 echo’s gemaakt, in 2020-2021 ging het om 4960 echo’s en in het afgelopen jaar om maar liefst 5438 echo’s. Daaronder waren 3317 zwangerschapsecho’s, waarmee het aandeel zwangerschapsecho’s neerkomt op zo’n 61 procent.

Het echotoestel is zijn investering intussen dus meer dan waard gebleken. Ondanks het intensieve gebruik functioneert het nog keurig en voldoet het prima!

Vanuit Himo en Karatu ligt er een verzoek om een mobiel echoapparaat. Met deze aanvragen is de stichting aan de slag gegaan. Onderzoek en uittesten van een geschikt echoapparaat is eind 2021 in de afrondingsfase. In Himo werkt  Jackline Shirma, een door de Stichting opgeleide echoscopist en in Karatu werkt Dr. Wilson Simpa , ook een door de stichting opgeleide echoscopist. Beide hebben inmiddels de nodige echo-expertise in huis om met het toekomstige mobiele echoapparaat de buitengebieden in te gaan. Het project “de mobiele echoscopist” komt op stoom!

Toelichting Activiteiten 2021

Project Lower Moshi- Noord Tanzania

Stichting Driving Nurses en SMM werkten samen aan het implementeren van zwangerschapscontroles en echografie op de Mamabus in de Lower Moshi regio, ook wel de mamabus 2.0 genoemd. Het TPC Hospital in Moshi, waar goede contacten mee zijn, zorgt mede voor een gekwalificeerde verpleegkundige/verloskundige voor de mamabus. Een deel van de prenatale zorg kan worden gefinancierd door de Tanzaniaanse overheid en wordt universeel aangeboden aan alle zwangere vrouwen in Tanzania. SMM heeft in 2019 Veronika Tarimo, een verpleegkundige van het TPC Hospital, de mogelijkheid kunnen bieden om de echo-opleiding in Moshi te volgen. Veronika is nu bevoegd en bekwaam om de echo’s op de mamabus uit te voeren. De Philips Lumify ( echoapparaat) is in bruikleen gegeven ten behoeve van moeder en kindzorg voor op de mamabus.

Project “Adopteer een echoscopist”

In 2019 zijn we met het project “Adopteer een echoscopist” begonnen. Door de coronacrisis en daarna de herziening van de echo-opleiding in Moshi (KCMC) die daardoor tijdelijk gesloten is ,hebben we in 2021 geen leerlingen kunnen plaatsen.
We hopen dat in 2022 weer leerlingen tot de opleiding toegelaten kunnen worden.

Project “ Bijscholing van reeds afgestudeerde echoscopisten”

Zolang de echo-opleiding in Tanzania door curriculumhervormingen gesloten is ligt de focus van de Stichting op het versterken van de kennis en expertise van de huidige lichting -reeds opgeleide – echoscopisten
Regina Namumba , een oude bekende van de Stichting, een zeer ervaren en goed opgeleide echoscopiste met wie de Stichting vruchtbaar samenwerkte in het Mount Meru Ziekenhuis in Arusha heeft zich beschikbaar gesteld om als senior hands-on trainer voor onze echoscopisten op te treden.
Jackline  Shirima  ,één van onze afgestudeerde echoscopisten die in Himo werkt was de eerste echosopist die op kosten van de stichting deze intensieve bijscholing bij Regina Namumba in het Malola ziekenhuis mocht volgen.
Aangezien Regina inmiddels in Tabora , aan de andere kant van het land, woont moeten de cursisten een lange reis afleggen en verblijven ze 10 dagen in Tabora. De reis- en verblijf- en trainingskosten worden door de stichting gefinancierd.

Project Himo- “De mobiele echoscopist”

In Himo werken we naast opleiden ook aan het opzetten van mobiele service. Er is behoefte aan deze mobiele service in de buitengebieden rond Himo. Dit project willen we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses opzetten.
In 2018 zijn we gestart met echografie op de mamabus in Moshi. Een gelijkend concept willen we ook in samenwerking met het  Himo Health Centre starten. Stichting Driving Nurses zal zorg dragen voor een  mamabus , het  Himo Health Centre draagt zorg voor het personeel op de bus en de Stichting Mount Meru draagt zorg voor de echografie (n.l. opleiding en apparatuur) op de mamabus.

Project Karatu-: “De mobiele echoscopist”

In Karatu werken we net als in Himo naast het opleiden ook aan het opzetten van mobiele service.
Ook dit project willen we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses opzetten. In Karatu was er in 2019 al een begin gemaakt aan dit project maar door de coronacrisis heeft de voortgang stilgestaan. Eind 2021 zijn de plannen weer opgepakt.

Sponsoring

In 2019 is SMM tevens met een emballage actie begonnen bij grote supermarkten door het hele land. Deze actie leverde ook in 2021 ruim  €2000. op. De actie zal in 2022 doorlopen. Verder mocht SMM ook in 2021 weer overige giften ontvangen.