SMM wil scholing blijven bieden op het gebied van moeder- en kindzorg, met name in de echografie. Verder wil SMM inzetten op het faciliteren van echoapparatuur ten behoeve van moeder en kindzorg in de rurale gebieden van Noord-Tanzania, met name in de regio Arusha (Karatu) en Kilimanjaro (Moshi en Himo).

In 2023 wil SMM minstens één van de door de stichting geselecteerde kandidaten een beurs aanbieden voor de nieuwe echo-opleiding van een jaar in het ziekenhuis in Dodoma. Deze afgestudeerde kandidaat wil SMM ook nog van een extra hands-on-training voorzien.

In 2023 wil SMM samen met Stichting Driving Nurses (SDN) een start maken met het voorzien van mobiele antenatale controles ondersteund met echografie in de rurale gebieden van Karatu. SDN zal instaan voor het uitrusten van de mobiele services, het faciliteren van het vervoer en de zorgverleners. Het Karatu Lutheran Hospital zal personeel en transport beschikbaar stellen. SMM zal de echo-trainingen organiseren en zo nodig echoapparatuur in bruikleen geven. Het project in Moshi wordt gebruikt als voorbeeld voor de regio Karatu. In Karatu willen we dezelfde ondersteuning aanbieden als in lower-Moshi.

In 2023 will SMM samen met Stichting Driving Nurses (SDN) verder verkennend onderzoek doen naar de noden en behoeften aan een mamabus project in Himo en achterland. Ook daar liggen plannen om het gebied te gaan voorzien mobiele antenatale controles ondersteund met echografie in samenwerking met het Himo Health Center.

In 2022 zijn we gestart met een project voor de rurale gebieden op Zanzibar. Daarvoor heeft de Stichting een mobiel echoapparaat aan Johanna Omar beschikbaar gesteld. In 2023 blijven we dit project ondersteunen.

Mogelijkheden voor een nieuw project in het Mambo district worden onderzocht, dit in samenwerking met de stichting MamboSteunPunt
www.stichtingmambosteunpunt.org

In het najaar van 2023 staat een bezoek aan Tanzania in de planning, hierbij zal naast supervisie van de diverse projecten, ook scholing verzorgd worden en zo nodig echoapparaat in bruikleen afgeven worden.