SMM wil scholing blijven bieden op het gebied van moeder- en kindzorg, met name in de echografie. Verder wil SMM inzetten op het faciliteren van echoapparatuur ten behoeve van moeder en kindzorg in de rurale gebieden van Noord-Tanzania, met name in de regio Arusha (Karatu) en Kilimanjaro (Moshi en Himo).

In 2024 wil SMM minstens één (maar liever meer) van de door de stichting geselecteerde kandidaten een beurs aanbieden voor de nieuwe echo-opleiding van een jaar in het ziekenhuis in Dodoma of Moshi. Deze afgestudeerde kandidaat wil SMM ook nog van een extra hands-on training voorzien.

In 2024 wil SMM samen met Stichting Driving Nurses (SDN) een start maken met het voorzien van mobiele antenatale controles ondersteund met echografie in de rurale gebieden van Karatu. SDN zorgt sinds eind 2023 voor het uitrusten van de mobiele services, het faciliteren van het vervoer en de zorgverleners. Het Karatu Lutheran Hospital stelt het personeel en transport beschikbaar . SMM zal de echo-trainingen organiseren en zo nodig echoapparatuur in bruikleen geven. Het project in Moshi wordt gebruikt als voorbeeld voor de regio Karatu. In Karatu willen we dezelfde ondersteuning aanbieden als in lower-Moshi.
Voorlopig zal Dr. Simpa de mobiele echografie op de bus uitvoeren met het door de SMM geleverde mobiele apparaat, de Lumify.

In 2023 werd een veldonderzoek ingesteld in het gebied rondom Himo. In samenwerking met het Himo Health Center wil de SMM de antenatale zorg met echografische ondersteuning in het buitengebied gaan aanbieden. Eerst zal de echografische kennis in het Himo Health Center versterkt moeten gaan worden. Een kandidaat is inmiddels voorgedragen voor de 1 jarige echo-opleiding in het KCMC in Moshi.

Mogelijkheden voor een nieuw project in het Usambara gebergte  zijn tijdens het werkbezoek in september 2023  onderzocht, dit in samenwerking met de stichting MamboSteunPunt.

In 2024 richt de SMM zich in dit gebied voorlopig alleen op scholing van echoscopisten.

 

In 2024 wil de SMM zich meer op het organiseren en faciliteren van de echografische scholing in Tanzania gaan richten.
Regina Namumba, een zeer ervaren senior echoscopist zal ook in 2024 voor de junior echoscopisten van de SMM Hands-on trainingen  blijven geven.