November 2016.

Verzoek donatie.

In het noorden van Tanzania schuurt de stad Arusha tegen de Kilimandjaro aan. In deze stad staat het Mount Meru Ziekenhuis, genoemd naar de gedoofde vulkanische berg in de directe omgeving van Arusha.
Het Mount Meru Ziekenhuis is een groot staatsziekenhuis, dat een regiofunctie vervult. Een staatsziekenhuis bezit  weinig financiële middelen en mogelijkheden  om nieuwe technieken en kennis te praktiseren. Vaak door het ontbreken van de benodigde apparatuur  of het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel.

De afdeling verloskunde in het Mount Meru Ziekenhuis vervult een regiofunctie en is met 24-30 bevallingen (waarvan  gemiddeld 8 keizersneden) per dag, niet klein te noemen.

De moeder- en kindsterfte is erg hoog en schrijnend te noemen.

De Stichting Mount Meru heeft tot doel de moeder- en kindzorg te verbeteren en wil dit doen door  kennis en ervaring in de echografie te delen met de artsen en verloskundigen in Tanzania.Om deze zorg te verbeteren is een goed functionerend echoapparaat (om beter diagnose te kunnen stellen en de zwangerschap te volgen) letterlijk van levensbelang.

De Stichting Mount Meru wil er voor zorgen dat er op de verloskundige afdeling een echoapparaat met applicaties komt. Daarnaast vormt een integraal onderdeel van deze donatie training, instructie en ondersteuning  door verloskundigen/echoscopistes vanuit de Stichting Mount Meru.
Wij zijn een kleinschalige Stichting die functionele hulp combineert met praktische hands on ondersteuning om zo te borgen dat het niet enkel bij brengen van ‘apparaten’ blijft, maar dat deze ook daadwerkelijk op kundige wijze door geschoold personeel gebruikt worden.

 Een verloskundig  echoapparaat met de benodigde applicaties  kost +/- € 12.000,-- en is bestemd voor de afdeling verloskunde van het Mount Meru Hospital.

De Stichting Mount Meru is volledig afhankelijk van giften. Wij willen met deze bijdrage de moeder- en kindzorg in het Mount Meru Ziekenhuis verbeteren. Alle giften komen ten goede aan de apparatuur.  De gekwalificeerde trainers doen dit geheel voor eigen rekening!

Graag neemt één van ons binnenkort contact op met u om te informeren wat u mogelijk voor ons kunt betekenen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Mount Meru

www.stichtingmountmeru.com