Ondertussen zijn onze koffers alweer lang en breed uitgepakt en hebben we met het hele bestuur hard gewerkt aan het vervolg op de reis. Alle verzamelde informatie is geordend en er is een rapport opgesteld naar aanleiding van ons bezoek aan de diverse projecten. Hierin doen we niet alleen verslag van onze bevindingen maar komen we ook met aanbevelingen en voorstellen.
Ons viel vooral op dat op vrijwel geen van de plekken die we bezochten, zwangerschapsecho’s volgens de internationale standaarden worden uitgevoerd. Er is geen eenduidige methode om de uitgerekende datum vast te stellen op basis van echografie en metingen worden veelal niet uitgevoerd volgens de daarvoor geldende internationale afspraken.

Verloskundige echografie kan echter alleen bijdragen aan het maken van de juiste klinische beslissingen wanneer zij goed wordt uitgevoerd. Aangezien het de missie is van onze stichting om kennis te delen ten behoeve van de moeder- en kindzorg in Tanzania, ligt onze focus voor 2019 vooral op het aanbieden van aanvullende trainingen aan diegenen die nu al zwangerschapsecho’s maken. Zij kunnen vervolgens trainers en supervisoren worden voor de nieuwe lichting verloskundige echoscopisten die we willen opleiden voor de Mamabus 2.0 in Moshi en Arusha.

Voor het opleiden van deze nieuwe lichting kunnen we uw hulp goed gebruiken. U kunt zich als echopraktijk, echocentrum, verloskundige, zzp’er of in welke hoedanigheid ook aanmelden voor ons project “Adopteer een Echoscopist in Tanzania”. Met uw financiële bijdrage kunnen wij een verloskundige opleiden in de echografie. En wie weet, misschien gaat u wel mee op onze volgende reis om uw kandidaat aan het werk te zien, en hem of haar met kennis en kunde verder te ondersteunen en bemoedigen.

Uiteraard hebben we aan dit sponsorprogramma de nodige criteria gesteld voor de selectie van kandidaten, de leerroute, het niveau dat bereikt moet worden, het aantal echo’s dat gemaakt dient te worden en de standaarden volgens welke gewerkt moet worden.

De eerste kandidaten staan al te trappelen. Waarschijnlijk beginnen zij in januari aan het opleidingstraject. Tijdens een bezoek in april zullen wij toetsen of zij klaar zijn om de praktijk in te gaanDat uw hulp effect heeft, bleek trouwens wel uit de Philips Lumify die we bij ons hadden, die deels gesponsord is door Star-SHL. De Lumify bleek een grote hulp bij het trainen van mensen en het demonstreren van de mogelijkheden van echografie. Zodra er goed opgeleide verloskundige echoscopisten zijn voor de Mamabussen 2.0, krijgt dit toestel bovendien een plek op een van de bussen.

Intussen heeft zich ook een volgend project in Tanzania aangediend. Een nieuw geboortecentrum, dat gerund gaat worden door verloskundigen, wil graag echografie integreren in de prenatale controles. Aangezien het versterken van de eerste lijn goed in onze missie past, zijn we volop in overleg met hen om te zien hoe we hen kunnen steunen.

Na een fantastische reis en het uitpakken van onze koffers vol indrukken is het nu dus een kwestie van doorpakken. Wilt u daarbij helpen? Blijf ons dan zeker volgen op onze website www.stichtingmountmeru.nl of neem contact op voor meer informatie over ons project “Adopteer een Echoscopist in Tanzania”.

Uitpakken en doorpakken