Met echografische apparatuur kan op een makkelijke manier , zonder een medische ingreep, snel een diagnoses gesteld worden tijdens de zwangerschap.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Meerlingzwangerschappen
  • Liggingsafwijkingen
  • Een buiten de baarmoeder gelegen zwangerschap( levensbedreigend)
  • Aangeboren afwijkingen en groeiachterstand
  • Een voor de uitgang liggende moederkoek( levensbedreigend)
  • Termijn bepaling( duur van de zwangerschap)

Als vroeg in de zwangerschap de termijn bepaald kan worden ,kan later in de zwangerschap een te klein kind of een vroeggeboorte ontdekt worden.

Deze bevindingen kunnen de wijze van ingrijpen als ook de plaats van bevallen bepalen. En dat kan van levensbelang zijn!

Echoscopie kost behalve de investering in een echoapparaat weinig en de techniek (het werken ermee) is met de juiste training goed aan te leren.

De mensen achter de Stichting Mount Meru beschikken over de kennis en kunde in de verloskunde en echoscopie.
In de rurale gebieden van Tanzania is het gebruik van een draagbaar echoapparaat een uitkomst, het is makkelijk vervoerbaar en kan op meerder plaatsen ingezet worden. De moderne mobiele echoapparaten hebben de grootte van een laptop.

Echoscopie als beeldvormende diagnostische techniek wordt breed toegepast in de geneeskunde.
Gezien de veiligheid in vergelijking met andere beeldvormende technieken is de echoscopie in de huidige gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid geworden in onze Westerse wereld.