De moeder- en kindsterfte in Tanzania is hoog.

Enkele cijfers:
Cijfers W.H.O. 2014/2016

 

Moedersterfte tijdens bevalling en tot 6 weken na de bevalling

Kindersterfte 0-28 dagen na de bevalling

Kindersterfte 0-5 jaar

Tanzania

4,54‰

21.7‰

56,7‰

Nederland

0,06‰

2,5 ‰

   3,8 ‰

 
Op het platteland worden nauwelijks zwangerschapscontroles, geboortezorg en zuigelingenzorg uitgevoerd. Tevens vindt daar geen voorlichting over opvoeding en gezondheid plaats voor zwangeren, pasgeborenen en jonge kinderen, waardoor er een enorme achterstand blijft in gezondheid (en in kennis) ook t.o.v andere Afrikaanse landen.

Problemen tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte worden niet of niet tijdig onderkend en dat is één van de belangrijkste oorzaken van de moeder- en kindsterfte.

Goede educatie, goede zwangerschapscontroles en het gebruik van hulpmiddelen zoals een echoapparaat kunnen levensreddend zijn.