In Karatu werken we naast opleiden ook aan het opzetten van mobiele service. Er is behoefte aan deze mobiele service in de buitengebieden rond Karatu. Dit project willen we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses opzetten.
In 2018 zijn we gestart met echografie op de mamabus in Moshi. Een gelijkend concept willen we ook in samenwerking met het Luthern ziekenhuis starten. Stichting Driving Nurses zal zorgdragen voor een 2-de mamabus , het Luthern ziekenhuis draagt zorg voor het personeel op de bus en de Stichting Mount Meru draagt zorg voor de echografie (n.l. opleiding en apparatuur) op de mamabus. Door de covid-jaren heeft het project enige vertraging opgelopen. Eind 2022 staat de mamabus in de startblokken om te gaan rijden als alle formaliteiten getekend zijn.
2023 staat in het teken van het opleiden van een extra echoscopist zodat de mobiele echoscopie gewaarborgd kan worden.