In 2020 zijn we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses gestart met het opzetten van mobiele zwangerschapscontroles met echografie in de buitengebieden rond Karatu. We gebruiken hiervoor hetzelfde succesvolle concept als bij de Mamabus in Moshi waarbij Stichting Driving Nurses zorg draagt voor de Mamabus, het ziekenhuis voor het personeel en Stichting Mount Meru voor de echografie (opleiding en apparatuur). Door de covid-jaren heeft het project enige vertraging opgelopen. Na uitgebreid veldonderzoek kon Stichting Driving Nurses medio 2023 alle formaliteiten tekenen en eind 2023 vond een lancering van de 2-de Mamabus plaats. De mobiele echografie kan voorlopig door Dr. Simpa uitgevoerd worden. Dr. Simpa kreeg tijdens ons werkbezoek in september 2023 een mobiel echoapparaat in bruikleen overhandigd. In 2024-2025 zullen we proberen een verloskundige van de Mamabus toegelaten te krijgen op de lokale echo-opleiding.