Met dank aan onze Tanzaniaanse lokale supervisoren!

Wilson, Oscar en Veronika zijn de eerste drie echoscopisten opgeleid door onze stichting Mount Meru. Na het behalen van hun certificaat hebben zij in de maand juli een additionele stage afgerond. Deze stages zijn ter plaatse begeleid door lokale Tanzaniaanse supervisoren. Dankzij Dr. Maeda, Adam Joseph en Fred Ndazi hebben de echoscopisten praktijkervaring kunnen opdoen en keren zij per 1 augustus weer terug naar hun eigen ziekenhuis.
Op dit moment zijn we in gesprek met de werkgevers van onze echoscopisten over de manier waarop Wilson, Oscar en Veronika echoscopische onderzoeken kunnen blijven uitvoeren. Hierover later meer!
Onze bestuursleden Saja en Miriam hebben de afgelopen maand vanuit Nederland ook online begeleiding geboden. Diverse casus en echobeelden zijn met de echoscopisten bediscussieerd.
Deze online begeleiding vanuit Nederland zal de komende maanden voorgezet worden. We streven ernaar dat onze afgestudeerde echoscopisten op termijn als trainers voor de volgende lichtingen echoscopisten kunnen optreden.

Onderstaand een foto van Wilson samen met zijn supervisor Dr. Maeda.

Lokale supervisoren bedankt!