Volg onze eerste echoscopist in opleiding

Maak kennis met onze eerste echoscopist in opleiding!

Ons project ‘Adopteer een echoscopist’ werpt zijn eerste vrucht af. Begin april begint verloskundige Oscar Issangya mede dankzij uw donaties aan de opleiding tot echoscopist. We stellen hem graag aan u voor.

Al na ons bezoek aan Tanzania in 2017 werden wij benaderd door de Tanzaniaanse verloskundige Oscar Issangya. Hij is enthousiast over ons werk in Tanzania en wil graag opgeleid worden tot verloskundig echoscopist. Omdat hij gemotiveerd en gekwalificeerd is, kozen wij Oscar als eerste deelnemer aan ons project ‘Adopteer een echoscopist’. We gaan hem de komende tijd volgen en begeleiden.

Oscar is 28 jaar en geboren en getogen in de regio Arusha. In 2016 behaalde hij een bachelor verloskunde. Hij herinnert zich nog goed waarom hij die opleiding koos: “In 2012 stierven in mijn dorp veel moeders en pasgeboren kinderen. Dat ontmoedigde me zeer en ik vroeg bij het gezondheidscentrum waarom het aantal sterfgevallen was gestegen. Het antwoord: door een tekort aan personeel, uitrusting en medicatie. Dit zette me ertoe aan me in te schrijven voor verloskunde. Voor mij is het een roeping; ik ben erg trots om verloskundige te zijn en zwangere moeders en pasgeborenen te kunnen redden.”

Zijn motivatie om nu ook echoscopist te willen worden, is duidelijk: “Een van de essentiële diensten waaraan het zwangere moeders in onze gemeenschap ontbreekt, is echoscopie. Dat komt door de combinatie van een tekort aan getraind personeel en apparatuur en de hoge kosten van een scan, die niet iedereen zich kan veroorloven. Als echoscopist zal ik eraan kunnen bijdragen dat echografie in de toekomst een standaard deel van de verloskundige zorg wordt.”

Oscar werkt als verloskundige in het Musoma-ziekenhuis, een regionaal referentieziekenhuis in het uitgestrekte rurale noordwesten van Tanzania. Het Musoma legt zich al sinds zijn oprichting in 1930 toe op moeder- en kindzorg. Tegenwoordig bevallen er elke dag zo’n 15 vrouwen. Maandelijks zijn er ruim 350 bevallingen en worden er in totaal 400 tot 600 vrouwen geholpen bij hun bevalling of bij zwangerschapsgerelateerde complicaties. De radiologie-afdeling van het ziekenhuis heeft een echotoestel en een röntgenapparaat. Op de verloskamers en de afdeling prenatale zorg is er geen echotoestel.

Vrouwen krijgen in het Musoma geen standaard echocontrole tijdens de zwangerschap. Willen zij toch een echo, dan betalen ze 20.000 Tanzaniaanse shilling, ongeveer 8 euro. Ter vergelijking: het gemiddelde uurloon in Tanzania is 2,24 euro. Alleen bij verdenking op complicaties wordt de zwangere van de verloskamers of de prenatale dienst doorgestuurd naar de afdeling radiologie. Daar werken momenteel twee echografisten, een radioloog is er niet. De expertise op het vlak van gynaecologische en obstetrische echografie is daarom ook beperkt. Van iedere 10 opgenomen zwangere vrouwen, krijgen er hooguit twee een echo. Per maand komt dat neer op maximaal zo’n 50 obstetrische echo’s.
Het Musoma-ziekenhuis ondersteunt derhalve de opleiding van Oscar van harte. Oscar’s krijgt zijn salaris gedurende de opleiding uitbetaald en zij garanderen dat Oscar na de opleiding zijn kennis kan onderhouden.

Onze 1e echoscopist in opleiding