Als stichting konden we in 2020 niet naar Tanzania. Gelukkig kon Tanzania afgelopen maand wel naar ons komen: onze coördinator Yona bezocht Nederland!
Nadat alle formaliteiten geregeld waren kon ons bestuurslid Saja Yona half januari op Schiphol ontvangen.
Helaas moesten veel activiteiten afgezegd worden vanwege de lockdown waarin we verkeren, maar gelukkig zat er wel een ontmoeting met onze bestuursleden Margriet en Annalied in.
Tijdens een volledig corona proof picknick met aansluitende wandeling maakten we kennis met Yona. We wisselden ervaringen uit en bespraken plannen voor de toekomst.
Na een fijne kennismaking vloog Yona begin februari weer terug naar Tanzania, met in zijn bagage een doptone van de Stichting Mount Meru voor het Karatu Health Centre.

Wanneer we zelf onze projecten in Tanzania weer kunnen bezoeken, is nog even ongewis. We houden jullie op de hoogte!

Bezoek vanuit Tanzania!