Op 13 augustus 2022 heeft Stichting Mount Meru met pijn in het hart afscheid moeten nemen van haar oprichter en voorzitter, Margriet van der Weel-Roem (1955-2022).

Tijdens haar reizen naar Tanzania werd Margriet als verloskundige, echoscopiste en vooral als mens geraakt door de noden die ze tegenkwam op het gebied van moeder- en kindzorg. Het was Margriet ten voeten uit om het daar niet bij te laten. Ze werd een van de grote drijvende krachten achter de Stichting die ze zelf in 2015 mee oprichtte.

Onder haar bezielende voorzitterschap werd in Nederland en Tanzania een stevig fundament gelegd. Daardoor konden en kunnen we hulpvragen uit Tanzania omzetten in concrete projecten met een tastbaar en blijvend effect.

Margriet had twee speerpunten voor onze Stichting, die ze steeds scherp in het oog hield. Enerzijds investeren in het opleiden van bekwame verloskundige echoscopisten, anderzijds hen uitrusten met mobiele echografie. Zo kunnen zij goede zorg bieden aan de zwangeren in de afgelegen gebieden van Tanzania die nu van deze zorg verstoken blijven.

Margriet was ook altijd duidelijk over de rol van onze Stichting: de hulpvraag moet uit Tanzania zelf komen. Onze projecten moeten geïnitieerd, uitgevoerd en gedragen worden door de lokale zorgverleners en gesteund worden door de lokale autoriteiten en bevolking. De Stichting is er om inhoudelijke, praktische en materiële ondersteuning te bieden: een duwtje in de rug om mensen te helpen bergen te verzetten.

Vanuit dezelfde visie en met dezelfde intentie willen de huidige bestuursleden het werk van de Stichting verder vormgeven, samen met allen die Mount Meru een warm hart toedragen. Het was de wens van Margriet dat Lucie Driessen haar zou opvolgen als voorzitter. Margriet heeft haar zelf nog met veel plezier kunnen inwerken.

Wij kijken met groot respect en dankbaarheid terug op Margriets werk voor onze Stichting en zullen die met haar bezieling en in haar geest voortzetten.

* * *

 

In Memoriam