Deborah Laenen, student verpleegkunde aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen (België), liep onlangs stage in Karatu, Tanzania. Ze werkte er onder meer samen met de door onze stichting in de echografie opgeleide dr. Wilson Simpa en vertelt over de impact van zijn werk.

Op woensdagen had Deborah de kans om mee te lopen met dr. Simpa in het Karatu Health Center. “Daar keek ik steeds naar uit. Zijn werk is vaak van levensbelang. Dankzij tijdige echoscopische screening kan er preventief worden opgetreden. Dit kan moeders én kinderen het leven redden.”

“Gelukkig verliepen de meeste zwangerschappen die we controleerden goed. Bij een eerste consultatie bepaalden we met een echo de uitgerekende datum of vroegen we een bloedtest aan om de prille zwangerschap te bevestigen. Bij gevorderde zwangerschappen deden we een aantal metingen van de groei, keken we naar de ligging van de foetus en de placenta en of er voldoende vruchtwater aanwezig is.”

Afhankelijk van de bevindingen werd een beleid voorgesteld. “Bij stuitligging bijvoorbeeld, gaven we tips om een spontane versie te stimuleren, en bij een placenta die voor de uitgang ligt, planden we een keizersnede. De (aanstaande) moeder krijgt uitleg over de zwangerschap, en de bevindingen en gegevens worden zowel digitaal als op papier vastgelegd. Vrouwen wordt aangeraden in het ziekenhuis te bevallen, maar sommigen besluiten anders. Deze prenatale (echo)controles zijn dan cruciaal om eventuele risico’s tijdig in kaart te brengen.”

Stichting Mount Meru vindt het principe ‘train de trainer’ belangrijk. Deborah plukte daar in de praktijk de vruchten van. “De echotraining was 1 op 1, waardoor ik vragen kon stellen die Wilson altijd uitvoerig beantwoordde. Ook kreeg ik de kans vragen te stellen aan de patiënten en heb ik door klinisch te redeneren mijn kennis kunnen uitbreiden, wat ik echt een meerwaarde vond. Deze stage was een unieke kans om van dr. Wilson te leren.”

Ze kijkt met veel genoegen terug op haar stage en de samenwerking. “Ik vond dr. Wilson een hardwerkende, empathische arts die begaan is met zijn patiënten. Hij luistert aandachtig en neemt de tijd om met hen te praten. Hij vindt dat belangrijk omdat het een positieve uitwerking op hen heeft: het reduceert het stressniveau en maakt dat ze zich beter op hun gemak voelen.”  In België mist ze dat weleens. “Daar wordt vaak weinig tijd genomen omwille van de tijdsdruk, dan voelen patiënten zich onvoldoende gehoord.”

Deborah zag met eigen ogen hoe de mede door Stichting Mount Meru in Karatu geïntroduceerde echografie niet alleen de zwangere vrouwen dient. “De doelgroep is heel breed. We onderzochten bijvoorbeeld ook vrouwen, mannen en kinderen met gynaecologische, gastro-intestinale en abdominale klachten. Allerlei aandoeningen en complicaties worden zo vroegtijdig opgespoord.” Door zijn kennis en houding “speelt dr. Wilson een grote rol in de zorg voor en educatie en sensibilisatie van de mensen in Karatu”.

 

‘Train de trainer’ heeft impact – in Tanzania en België