Er zit weer beweging in ons project ‘Mobiele Echoscopist in Himo’! De benodigde toestemming voor ons veldonderzoek is er.  In de komende weken wordt dit uitgevoerd.

Vanwege het ontbreken van die toestemming kon het eerder aangekondigde onderzoek  niet meteen van start gaan. Aangezien wij nooit zonder de expliciete steun van de lokale autoriteiten werken, moesten we even pas op de plaats maken.

Uit ervaring weten we dat projecten in Tanzania soms een tijdlang stil liggen om vervolgens weer in een stroomversnelling te raken. We zijn blij dat dit nu ook in Himo het geval is en dat, nu de toestemming er is, de draad weer enthousiast is opgepakt.

Dit betekent dat in de komende weken een team alle 24 buitengebieden rond Moshi zal bezoeken. Ze gaan daar in gesprek met de dorpsleiders, de verantwoordelijken van de lokale gezondheidsposten en de leiders van de lokale vrouwengemeenschappen. Zij kunnen ons een goed zicht geven op de uitdagingen die er in elk gebied liggen. Het is belangrijk om de steun van de vrouwen en lokale leiders te krijgen: een project kan alleen succesvol zijn wanneer het mede door lokale mensen gedragen wordt.

Op basis van het onderzoek wordt een rapport geschreven. Daarin worden de zorgvraag en de behoefte aan mobiele echoscopie in kaart gebracht. Ook wordt gekeken hoe mobiele echografie logistiek gezien een plek zou kunnen krijgen in het huidige zorgaanbod.

De bedoeling is dat het rapport klaar is tegen september. Medio september brengt een afvaardiging van de stichting een bezoek aan de projecten in Tanzania. We hopen dan op basis van het rapport met de mensen in Himo in gesprek te kunnen gaan over het verder uitrollen van dit project en alles wat daarbij komt kijken. Binnenkort vertellen we meer over dit bezoek - blijf onze website en sociale media dus volgen!

Nieuwe stap richting mobiele echoscopie in Himo!