Het veldonderzoek in het district Moshi naar de kansen voor mobiele echografie  is succesvol afgerond! Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage. In september bezoekt de stichting het gebied en spreken we verder met betrokkenen over de uitkomsten en toekomstplannen.

Eerder meldden we al dat er in juli  namens Stichting Mount Meru en Stichting Driving Nurses en met toestemming en steun van de lokale overheid, onderzoek is gedaan in het district Moshi. Nut, noodzaak en potentieel van mobiele echografie en zwangerschapszorgscontroles in de meest afgelegen gezondheidsposten zijn daarbij in kaart gebracht.

Het veldonderzoek werd uitgevoerd door een team van drie, bestaande uit Dr. Maeda, onderzoeker Eunice en een chauffeur. Zij doorkruiste de buitengebieden van Moshi en wisten uiteindelijk 21 centra te bezoeken. Het bereiken van de zorgposten bleek meteen ook een van de grootste uitdagingen te zijn.

De uitlopers van de Kilimanjaro zijn weelderig groen, met prachtige watervallen, maar ook ontzettend onherbergzaam. Dit is meteen ook een van de grote uitdagingen waar zwangeren mee te maken krijgen. Vaak lukt het de vrouwen niet om tijdig het ziekenhuis te bereiken en bevallen ze noodgedwongen thuis. Als er dan onverwacht complicaties optreden tijdens de zwangerschap en rond de bevalling, is de kans op tijdig ingrijpen aanzienlijk verkleind. Door vroegtijdiger zicht te krijgen op risico’s (o.a. door echografie en optimale zwangerschapscontroles) kan veel eerder geschakeld worden naar centra die wel uitgerust zijn voor hoogrisico zwangerschappen.

Tijdens het veldonderzoek presenteerde zich bijvoorbeeld een 16-jarige jonge moeder. Toen de bevalling op gang kwam, was ze alleen thuis en er was niemand die haar naar de gezondheidspost kon brengen. Gelukkig verliep de bevalling goed. Dankzij hulp van de buren kon ze een aantal dagen later naar de gezondheidspost komen voor controles en vaccinaties.

Het team sprak verder met lokale verantwoordelijken over de kansen en uitdagingen in het gebied voor de zwangeren. Ze verzamelde de nodige data en kregen veel steun voor de ideeën om mobiele controles met echografie te gaan aanbieden. We vertellen u graag meer als we zelf ter plaatse zijn geweest om verdere afspraken te maken. Lees zeker ook ons volgende blog waarin we u meer vertellen over onze reisplannen.

 

Veldonderzoek in Moshi district afgerond!