Stichting Mount Meru is veilig terug van een indrukwekkende reis door Tanzania. In deze blogserie nemen we u graag mee op reis. We beginnen in het noorden, waar we elkaar na een aantal fantastische privé-safari’s treffen in Karatu, voor onze eerste projectstop: het Lutheran ziekenhuis.

Het Lutheran ziekenhuis ligt aan de rand van Karatu. Bij aankomst is het opvallend rustig. We zien meteen de Mamabus al op de oprit staan. Met hulp van Driving Nurses is deze in het afgelopen jaar flink opgeknapt en nu zo goed als klaar om in actie te komen.

We worden warm welkom geheten door dr. Heriel, hoofdarts in het ziekenhuis. De laatste keer dat we elkaar zagen was dat nog op eigen bodem, in het Vlaamse Turnhout. Toen stond het project ‘mobiele echografie op de Mamabus’ nog in de kinderschoenen. Nu kunnen we ter plaatse zien hoe het er voor staat.

Uit de presentatie van dr. Heriel blijkt dat het project intussen goed vorm begint te krijgen: de officiële ingebruikname van de Mamabus is zelfs al gepland voor begin november. We bespreken vooral hoe we mobiele echografie op de bus kunnen krijgen. Vanuit de verloskundigen is er voldoende interesse, maar het blijkt lastig om de juiste kandidaten toegelaten te krijgen op de officiële lokale echo-opleiding.

Stichting Mount Meru werkt volgens de drieslag ‘opleiden, doorgeleiden en uitrusten’. Eerst  sponsoren we de lokale basisopleiding echografie. Vervolgens verzorgen we een extra hands-on training van twee weken door een lokale echo-expert, zodat de kandidaat meer expertise kan opdoen in de verloskundige echografie. Daarna bekijken we of het van toegevoegde waarde is om de kandidaat uit te rusten met een mobiel echotoestel.

Op dit moment ligt het knelpunt in het Lutheran ziekenhuis vooral in het opleiden. De lokale echo-opleidingen hebben een aantal jaren stil gelegen en komen pas mondjesmaat weer op gang. De ontstane wachtlijsten voor toelating zorgen voor vertraging in het kunnen opleiden. We bespreken met dr. Heriel de stappen die nodig zijn om toch op relatief korte termijn mobiele echografie te kunnen aanbieden op de Mamabus in Karatu. We houden u op de hoogte van de verdere voortgang!

In ons volgende blog nemen we u mee naar de buitengebieden van Karatu waar we met eigen ogen de nut en noodzaak van dit project konden zien.

Karatu (1): knelpunten in kaart