Ons project De Mobiele Echoscopist komt op stoom! Er is veldonderzoek in Himo opgezet en de eerste selectie voor de mobiele apparatuur is gemaakt.

Net als bij de Mamabus in Moshi werken we in Himo samen met Stichting Driving Nurses. Door samen op te trekken, kunnen we de zwangere vrouwen in de streek naast echoscopie ook volwaardige zwangerschapscontroles gaan aanbieden.

In februari voeren we een veldonderzoek uit om het beoogde projectgebied verder in kaart te brengen. We inventariseren dan de kansen en de knelpunten, leggen verdere contacten en maken afspraken met de lokale verantwoordelijken.

Intussen hebben we ook in Nederland niet stilgezeten. Een uitgebreide test van mobiele apparatuur leverde twee apparaten op die zeer geschikt zouden zijn voor ons project - hierover binnenkort hopelijk meer!

Met de test is opnieuw een stap gezet. We willen dan ook de zwangere vrouwen die hieraan meewerkten, heel hartelijk danken, net als de echobureaus die dit logistiek mogelijk hebben gemaakt.

Projecten uitvoeren in Tanzania is enerverend: soms staat alles door onvoorziene zaken een tijd op de rem, dan weer raakt alles in een stroomversnelling. Een goed fundament leggen kan dan ook tijd kosten. De ervaring heeft ons echter geleerd dat alleen projecten met een stevig lokaal draagvlak duurzaam bijdragen aan de zo noodzakelijke zorg voor zwangere vrouwen.

Mobiele Echoscopist in Himo (4): zo gaan we het doen!